Spravodajstvo

Home / Spravodajstvo
OPÄŤ O NIEČO KRAJŠÍ KULTÚRNY DOM V BUDULOVE

OPÄŤ O NIEČO KRAJŠÍ KULTÚRNY DOM V BUDULOVE

V decembri 2022 prebehla renovácia priestoru kuchyne a výmena radiátorov v kultúrnom dome v Budulove za podpory vedenia mesta a mestského zastupiteľstva. V rámci rekonštrukcie priestoru kuchyne sa uskutočnila výmena elektroinštalácie, nové stierky a maľba, položenie dlažby, nové stropné LED svietidlá, osadenie nových dverí a pribudla kuchynská linka s elektrospotrebičmi. Vo veľkej sále sa vymenilo celkovo 11 radiátorov a taktiež sa osadil nový radiátor pri vchodových dverách do budovy. Je pre nás potešením, že aj v mestskej časti Budulov môžeme pracovať na premene kultúrneho domu na reprezentatívnu budovu s peknými, modernými priestormi, ktoré budú slúžiť pre nás všetkých. Ďakujeme

VIANOČNÝ KONCERT A TRHY 17.12.2022

VIANOČNÝ KONCERT A TRHY 17.12.2022

V sobotu 17. decembra 2022 sa na mestskom trhovisku pri Inkubátorovom dome v Moldave nad Bodvou konal Vianočný koncert spojený s obľúbenými vianočnými trhmi. Podujatie pripravilo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s mestom Moldava nad Bodvou. Príjemnú atmosféru nepokazil ani nepríjemný vietor a užiť si vianočnú atmosféru prišlo dostatok Moldavčanov i obyvateľov okolitých obcí. Nechýbali stánky s občerstvením, vareným vínom, trdelníkmi či lángošmi. Okrem neodmysliteľného občerstvenia si návštevníci trhov mohli vychutnať nádherný program Vianočného koncertu. V rámci neho vystúpili detské folklórne súbory Čučoriedky a Modranka, žiaci Gymnázia Štefana Moysesa, základných škôl Severná a ČSA a predstavili sa aj zástupcovia Spojenej...

OŽIVENIE MIZNÚCICH FOLKLÓRNYCH TRADÍCIÍ SENIOROV 7.12.2022

OŽIVENIE MIZNÚCICH FOLKLÓRNYCH TRADÍCIÍ SENIOROV 7.12.2022

FOLKLÓRNE TRADÍCIE, NÁVŠTEVA MIKULÁŠA A OSLAVA JUBILANTOV Mestské kultúrne stredisko pripravilo našim milým seniorom predvianočné posedenie, kde sa v úvode predstavili žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy a svojimi umeleckými číslami navodili tú pravú slávnostnú atmosféru. Podujatie s názvom Oživenie miznúcich folklórnych tradícií seniorov bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V programe predstavil svoje tance folklórny súbor Ilosvai Selymes Péter z Veľkej Idy a v dokrútke si hostia pozreli choreografie a zvyky jasličkárov z Hrhova. Viac o tradíciách a zvykoch nám porozprával miestny etnológ Michal Kupec. Naše miestne, moldavské súbory Živena a Asszonykórus sú taktiež nositeľmi tradícií...

Výstava moldavských amatérskych fotografov 27.9.2022

Výstava moldavských amatérskych fotografov 27.9.2022

MOLDAVA A OKOLIE V HĽADÁČIKU: výstava najkrajších diel amatérskych fotografov. Úchvatné zábery prezentujúce naše kultúrne a prírodné dedičstvo zachytili fotografi, ktorí sa prihlásili do súťaže vyhlásenej Mestským kultúrnym strediskom. Na interaktívnej vernisáži prechádzali autori a odborná porota pomedzi vystavené fotografie, ktoré konštruktívne hodnotili a všetci zúčastnení tak získali prehľad o tom, aké atribúty spĺňajú víťazné ?fotografie. ?Františka Fehérová, Peter Takáč a Peter Čontoš si prezreli všetky zaslané diela a medzi umelecky najhodnotnejšie zaradili fotografie: Gabriela Jakaba, ktorý nádherne zachytili Kaplnku sv. Rócha s okolitou prírodou, Štefana Danka znázorňujúcu ,,Spiacu Moldavu- sídlisko v hmle, Štefana Kuzmu so sériou kostolov okolia Moldavy...

Ľudový tanec – klenot maďarského dedičstva – vystúpenie Komorného folklórneho súboru Szőttes  17.9.2022

Ľudový tanec – klenot maďarského dedičstva – vystúpenie Komorného folklórneho súboru Szőttes 17.9.2022

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR v hodnote 1000 €. Zámerom podujatia bolo priblížiť divákom diela prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení, zvýšiť záujem o tanec, hudbu a tradičnú kultúru Maďarov na Slovensku. Taktiež posilniť národnostné cítenie mladej generácie, ukázať ľudové umenie a kultúrne dedičstvo národa. Cieľom bolo priblížiť život našich maďarských predkov a ich pocity z tej doby vyjadrené tancom a spevom v originálnych krojoch. Pripomenúť najmä mladej generácii umelecké bohatstvo nášho ľudu. V záujme zachovania ľudových tradícii maďarskej národnostnej menšiny je snaha o obnovenie tanečných, speváckych a hudobných súborov, a to predstaviť...

Cesta od tradičných k moderným remeslám – workshopy 2022

Cesta od tradičných k moderným remeslám – workshopy 2022

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. Cieľom projektu bolo prezentovať  v mesiacoch august a september 2022 na dvore Etnografického múzea remeslá typické aj pre mesto Moldava nad Bodvou a umenie 21. storočia vo forme kreatívneho workshopu. Workshopy boli určené nielen pre kreatívne duše, ale aj pre tých záujemcov, ktorí chceli získať nové vedomosti o danom remesle a osvojiť si techniky výroby produktov. Zámerom bolo oboznámiť návštevníkov s tradičnými remeslami, prvkami výroby, prírodným materiálom a technikou výroby. Taktiež ukázať aj typické moldavské vzory a motívy ľudového umenia v našom okolí. Prezentovali sa : košikárstvo, sviečkarstvo, kováčstvo...