Galéria 2019

Home / Galéria 2019

2023. | 2022.2021. 2020. | 2019 | 2018. | 2017. | 2016. | 2015.

Udeľovanie mestských ocenení je významnou udalosťou, ktorá sa každoročne koná koncom roka v slávnostnej atmosfére vo veľkej sále mestského kultúrneho strediska. Tentokrát sa konalo 19. decembra 2019, spolu so slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva za účasti všetkých poslancov, rodinných príslušníkov, kolegov a priateľov ocenených. Po štátnej hymne a úvodných slovách zaznela populárna pieseň Unikát - s názvom príznačným pre túto udalosť - v podaní Mirky Lovászovej a v sprievode kláves učiteľky Barbory Bystrej. Potom nasledoval príhovor primátora mesta Slavomíra Borovského, v ktorom vyzdvihol osobnú angažovanosť nielen ocenených, ale všetkých tých, ktorí prikladajú ruku k dielu pri rozvoji nášho mesta a vytvárajú jeho pozitívnu stopu. Nasledovalo samotné udeľovanie cien. Všetci ocenení boli auditóriu predstavení životopisom s dôrazom na dôvod ocenenia ako aj krátkou filmovou dokrútkou, kde sa prejavil aj ich osobný ľudský a emocionálny rozmer. boli mestské ocenenia udelené: Ing. Andrejovi Demkovi - členovi Predsedníctva regionálnej rady Csemadoku Košice-okolie a podpredsedovi Cserehátskeho ľudovoumeleckého spolku pôsobiaceho v údolí Bodvy, Kaňapty a Hornádu za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu Moldavy nad Bodvou a okresu Košice-okolie v oblasti národnostnej kultúry. Cena mesta Moldava nad Bodvou bola udelená aj Františkovi Gregušovi, predsedovi Miestnej organizácie Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou za celoživotnú snahu o vzájomné porozumenie a rozvíjanie spolupráce so všetkými školami v meste a v regióne s cieľom zapájania mladej generácie do rozvíjania kultúrneho dedičstva našich predkov. Cenu mesta Moldava nad Bodvou dostala aj Réka Harajdová talentovaná mladá reprezentantka za zisk niekoľkých významných titulov v kickboxe, 5-násobné víťazstvo svetového pohára, 2-násobný zisk striebornej medaily na Majstrovstvách sveta a 3-násobný zisk bronzovej medaily na Majstrovstvách Európy. Poslednú cenu mesta Moldava nad Bodvou mestské zastupiteľstvo udelilo Štefanovi Matisovi za jeho prínos pri ochrane a výskume netopierov, ktoré napomáhajú rozšíreniu dát o živote tohto biologického druhu a podmienkam ich prežitia v prostredí. Menovaný sa ceremoniálu nezúčastnil z dôvodu vážnych pracovných povinností. Ceny mesta - diplom, plaketu a finančný dar odovzdávala poslankyňa Janka Ločová, oceneným kyticou kvetov blahoželal primátor mesta, prednostka mestského úradu a súčasťou odovzdávania ocenení bol aj slávnostný zápis do kroniky. Cena primátora za rok 2019 bola udelená Arpádovi Terneiovi za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky vo výchove a vzdelávaní. Druhú cenu primátora za rok 2019 získala pani Eva Hudáková za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky vo výchove a vzdelávaní. Za ocenených záverečné slovo, poďakovanie a báseň predniesol Andrej Demko. Slávnostný ceremoniál sa ukončil pozvaním na čašu vína s občerstvením a neformálnymi srdečnými rozhovormi, ktoré upevňujú vzájomné spolužitie, úctu a spolupatričnosť obyvateľov nášho mesta. V piatok 17. januára 2020 si prebral od primátora mesta Cenu primátora za rok 2019 posledný z ocenených Štefan Matis, ktorý sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť ceremoniálu slávnostného udeľovania mestských ocenení.

V sobotu a v nedeľu 14.-15. decembra 2019 si obecenstvo na Hlavnom námestí vychutnalo vianočné koncerty i trhy. Hlavné námestie ožilo blížiacimi sa sviatkami. Návštevníkov čakalo priestranstvo plné vôní, chutí, svetiel a hlavne dobrej nálady. Mestské kultúrne stredisko a Mesto Moldava nad Bodvou aj tento rok pred Vianocami usporiadali vianočné trhy, kde rozvoniavali sladké aj slané dobroty a podávalo sa varené víno a primátorský punč. Podujatie svojim príhovorom a s prianím pokojných vianočných sviatkov v kruhu rodiny otvorila riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová a primátor mesta Slavomír Borovský. V sobotu v programe vystúpili žiaci Základnej školy na Severnej ulici, študenti Gymnázia Štefana Moysesa a ŽSS Asszonykórus. Svojim jedinečným programom navodili dokonalú vianočnú atmosféru. Neskôr publikum zabávala slovenská speváčka Veronika Rabada. Nedeľa bola taktiež plná zaujímavých vystúpení. Sviatočné melódie vyčarili žiaci Základnej školy na ulici Československej armády, Spojenej cirkevnej školy Bl. Sáry Salkaházi a ŽSS Živena, ktorí zborovo zaspievali tie najkrajšie vianočné piesne. Návštevníkov potešil aj maďarský spevák kapela Pál Dénes s kapelou. Kvalitným koncertom potešil nielen skalných fanúšikov, ale široký okruh poslucháčov. Predvianočný čas je skvelou príležitosťou na to, aby sa obyvatelia stretli, zabavili sa spolu a porozprávali sa pri dobrom jedle či varenom vínku a spoločne sa naladili na najkrajšie sviatky v roku.

Podvečer 14. decembra 2019 sa v Podnikateľskom inkubátore opäť odohral jeden z najemotívnejších koncertov v roku. Mestské kultúrne stredisko v spolupráci so Základnou umeleckou školou zorganizovalo toto podujatie a ponúklo tak verejnosti jedinečný zážitok v podobe mestského Adventného koncertu žiakov a pedagógov ZUŠ Moldava nad Bodvou. Hosťom večera bola operná speváčka Lívia Nagy Abaházi, ktorá svojim sopránom potešila ucho, ale aj oko diváka. Vrcholom koncertu bolo vystúpenie školského Art Orchestra pod vedením uč. Renaty Tóthovej.

Začiatok decembra sa nesie v znamení Mikuláša, a tak patrí hlavne všetkým drobcom. Pán v červenom, ktorý nosí deťom radosť nesklamal ani tento rok. 6. decembra zavítal do nášho mesta. V predvečer sviatku svätého Mikuláša si deti s iskrou v očiach ukladajú vyčistené čižmy do oblokov a s napätím očakávajú čo sa stane. Mikuláš v sprievode anjela a čerta cestoval v deň svojho sviatku z jednej materskej školy do druhej a obdaroval deti sladkými a zdravými dobrotami. No nebolo to len tak pre nič, škôlkari po celý rok počúvali a v deň jeho sviatku mu zaspievali a zarecitovali. S veľkou radosťou vítali Mikuláša aj seniori v Domove sv. Alžbety. Porozprávali sa, pospomínali na detské časy a pripravili si pre neho rôzne piesne. Starší dokázali, že tešiť sa z maličkostí, je možné v každom veku. Vznešenými piesňami si v Domove pre seniorov urobili spoločný deň s Mikulášom a jeho pomocníkmi pestrejším. Mestský Mikuláš ukončil svoj veľký deň vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska, kde ho mohol vidieť každý, kto sem zavítal. Pán v červenom s bielou bradou a biskupskou mitrou rozdal veľa štedrých balíčkov a deti mu sľúbili, že budú poslušné. Tento deň má svoje čaro, či pre malých, či pre veľkých. Deň svätého Mikuláša vniesol medzi Moldavčanov vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá vyvrcholí vianočnými sviatkami.

Hlavné námestie už zdobí adventný veniec a vianočný strom. Krásne vysvietená je aj budova Mestského úradu. 1. decembra 2019, počas prvej adventnej nedele, sa uskutočnilo zapálenie prvej sviečky primátorom mesta Slavomírom Borovským v sprievode s jeho pani manželkou Zuzanou Borovskou. V programe, ktorý pripravilo Mestské kultúrne stredisko, vystúpili ženské spevácke súbory Živena, Asszonykórus a žiaci Spojenej cirkevnej školy Bl. Sáry Salkaházi. Adventný veniec posvätil dekan rímskokatolíckej farnosti Mons. Gábor Bertalan.

Na konci dlhého vyjednávania s Viedenským dvorom bratislavský snem rozhodol o postavení spoločného vojska v roku 1715. Po zostavení spoločného stáleho vojska sa začalo s verbovaním vojakov pre cisárske vojská. V 18. storočí v rámci voľného verbovania, odviedli vojakov z územia monarchie t.j. aj z terajších území strednej Európy. Verejné verbovanie a tzv. Verbungové komandá zohrali obrovskú rolu v šírení pojmu verbunku a verbunkového tanca. Vo veľkom prispeli k popularizácii tradícií verbovania a k vytvoreniu nového jednotného tanečného štýlu verbunku v strednej Európe. V nadväznosti na uchované tradície verbunkového tanca v spomínaných oblastiach predstavenie 77 verbunkov prezentuje rôznorodosť verbunkového tanca. Pestrosť predstavného tanečného a hudobného umenia a vzrušujúce obrazy zavedú diváka XXI-ho storočia do tajuplného sveta časov, v ktorých tanec a hudba boli ešte súčasťou každodenného života. Tanečné predstavenie Ifjú szivek-77 Verbunkov vo veľkej sále MsKS 16.10.2019 v Moldave nad Bodvou finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Sobota v prvý októbrový víkend bola poriadne studená a upršaná. Zjavne to však nevadilo asi 150 účastníkom tradičného Klobásového festivalu, ktorý sa konal v amfiteátri Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou. A dozaista to nevadilo klobásam - tie mali dokonca ideálne podmienky. Pôvodne sa na festival prihlásilo 10 družstiev, avšak v konečnom „kulinárskom zápase“ sa ich stretlo sedem. Každý vedel, čo má robiť - neboli to nováčikovia - takže o 10.00 hodine začali a potom už len dodržať pravidlá a dochutiť tak, aby to ocenila aj porota. Tá pozostávala z naslovovzatých odborníkov: mäsiara Viktora Pačaya, kuchára Jozefa Béreša a mäsiara z Miškovca Matusa Andrása. Ovplyvňovanie neprichádza pri tejto súťaži do úvahy, lebo o 14.00 hodine dievčatá z kultúry pozbierali vzorky, uložili ich na plech tak, aby sa nepoplietli a porota hodnotila anonymne podľa 3 najzávažnejších kritérií: chuť, vzhľad a konzistencia. A tak o 15.30 zaznel na pódiu verdikt: Víťazom sa - tak ako aj v minulosti - opäť stala Materská škola Veselá zebra, druhé miesto obsadil Dream team a tretí boli Beťári z Moldavy nad Bodvou. A aby im práca šla od ruky a diváci sa mohli zahriať aj podupkávaním pri hudobnej produkcii o to sa postarala cimbalová muzika Demeterovci, Fügödi Dalárda z Encsu a domáca moldavská skupina ZEKERES. No a vrchol v hudobnej produkcii patril populárnej maďarskej popovej skupine GROOVEHOUSE. No a komu sa málilo pri stánkoch a z pochutín sa mu neušlo, ten mal možnosť si zakúpiť hotové mäsiarske výrobky priamo od výrobcov z Maďarska z mesta Miškovec, kúpiť si med či perníky, zamaškrtiť si na trdelníku alebo lízatkách, okoštovať vínko a chutné syry alebo si odniesť domov darček v podobe ručne točenej keramiky, či populárny náramok z minerálov

Chutné miestne vína a fantastická cigánska hudba charakterizovala, už druhý krát organizovanú ochutnávku vín pod názvom Vinalia, ktorá sa konala po slávnostnom odhalení erbu v miestnom kultúrnom dome. Podujatie organizovalo Mestské kultúrne stredisko už vo vynovenej, zrekonštruovanej budove Kultúrneho domu, kde podujatie otvoril a návštevníkov privítal Imrich Kováč. Následne sa začala prednáška o histórii vína, Tokajskej oblasti, maďarského vína a taktiež aj nášho vinárskeho regiónu v podaní uznávaného maďarského someliéra Gergelya Somogyiho. Po skončení prezentácie si záujemcovia mohli užiť ochutnávku prvotriednych vín s odborníkom. Celé podujatie sprevádzala aj tradičná hudba a tanec. Na veľkú radosť návštevníkom aj tento rok hrala do noci trvajúcej zábavy cigánska skupina Oszkar Gipsy Band. Pri dobrej zábave bola možnosť zakúpiť si a tak vychutnať lahodné vína miestnych vinárov. Veľký výber kvalitných vín ponúkali vinári z vínnych pivníc Demeter a Kovács.

Víkend v Budulove bol bohatý na programy. V piatok 21.septembra 2019 prišiel očakávaný deň: deň slávnostného odhalenia nového erbu mestskej časti Budulov. Budulov sa už v roku 2015 rozhodol, že chce mať vlastné symboly. Avšak návrh a príprava nového erbu a vlajky trvali viac ako 4 roky. Je však potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že kedysi sa mestská časť delila na dve časti, Malý a Veľký Budulov. Práve aj z tohto dôvodu sa odhalenie erbu konalo v deň 130.-tého výročia spojenia Malého a Veľkého Budulova. Oslava sa začala spoločným sprievodom z centra mestskej časti a pokračovala pred Kultúrnym domom slávnostným príhovorom primátora mesta Moldavy nad Bodvou Slavomíra Borovského a príhovorom Imricha Kováča, Vojtecha Bodnára a podpredsedov základného organizácie Csemadoku Budulov. Erb bol odhalený spoločne primátorom mesta Slavomírom Borovským a Vojtechom Bodnárom v sprievode miestneho ženského zboru Búzakalász. Erb Budulova bol navrhnutý a zostavený Imrichom Kováčom, na základe jeho historických výskumných prác, preskúmaním stáročných pečatí oboch častí dedín a ich úpravou do jedného. Erb a vlajka predstavujú pocit spolupatričnosti k spoločenstvu, spoločných národných a kultúrnych koreňov a sú tiež dôležité pri zvyšovaní identity miestnych obyvateľov.

28. augusta 2019 sme si pripomenuli 75.výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti sa v parku pred Gymnáziom Štefana Moysesa uskutočnil pietny akt kladenia vencov k pamätnej tabuli padlých vojakov 4.ukrajinského frontu, ktorí zahynuli počas 2.svetovej vojny v roku 1945. Hrdinom SNP vzdali hold primátor mesta Slavomír Borovský, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová i riaditelia škôl pôsobiacich v meste. Zaspievala Ženská spevácka skupina Živena. V deň výročia SNP si s úctou a vďakou spomenuli na hrdinských bojovníkov, vojakov a partizánov, keďže tento deň je spojený s veľkými obeťami na ľudských životoch, ktoré vyhasli za spravodlivosť a slobodu.

Tradične v posledný víkend pred prázdninami sa v Moldave koná množstvo podujatí, z ktorých si môžu vybrať nielen domáci Moldavčania, ale aj tí, ktorí sem zavítajú na návštevu z iných miest. Rušná sobota začala uzávierkou Hlavnej ulice, pretože sa tu konal 21. ročník Moldavského pohára Bodvy. Popoludnie Festivalu kultúry a športu patrilo od začiatku „100 ročným futbalistom“. Tí sa zišli na námestí a potom sa v sprievode dychovej hudby a mažoretiek presunuli do amfiteátra, kde si z rúk primátora odniesli ocenenie. Po oceňovaní bolo chvíľu času na neformálne rozhovory futbalistov na slávnostnej recepcii a potom sa už všetci spoločne presunuli na futbalový štadión, kde sa zišlo takmer 700 divákov na „spomienkové“ futbalové zápolenie starších pánov Ferencvárosu Budapešť s výberom z Moldavy. Na obed sa v F klube otvorila výstava občianskeho združenia BAFF SA, v ktorej 47 detí kreatívne stvárnilo rómske symboly. Rudo Rusnák, predseda združenia pozitívne hodnotí najmä úroveň týchto prác a tak mimo plánovaných 14 ocenení udelili aj ďalšie ceny. Kultúrnu produkciu festivalu zastrešovalo Mestské kultúrne stredisko. To sprostredkovalo pre návštevníkov agentúrne vystúpenia, či už folklórnej skupiny Ščamba, satiricko-hudobného zoskupenia Drišľak, či večerného živého retro návratu populárnej speváčky v novej skupine Dolly plusssz. Samozrejme aj celé organizačné zázemie od stánkov až po koordináciu sprievodných aktivít. Hodnotenia od návštevníkov boli vcelku pozitívne, ale „dievčatá na kultúre“ už teraz rozmýšľajú, ako s festivalom ďalej. Adriana Szilágyiová, riaditeľka MsKS ocenila svojích ľudí, spoluprácu s mestom ako aj sponzorov tomboly, ale otvorene hovorila aj o potrebe zmeny tohto festivalu. „Bude to chcieť trochu odvahy, ale na to, aby sme to mohli urobiť veľkolepejšie musíme zmeniť aj termín, lebo posledný víkend školského roka je najfrekventovanejší a dobré kapely sú zahovorené na niekoľko rokov dopredu. Možno aj oddeliť kultúrnu časť od športovej, lebo športovcom to vyhovovať nemusí… to všetko sú otázky, ktoré treba zvážiť, ale rozhodnúť sa bude treba čím skôr.“

V Moldave je veľa šikovných a bystrých detí, ktoré reprezentujú školu na rôznych súťažiach. 11. Júna 2019 ocenilo mesto najlepších študentov za ich šikovnosť a snahu na slávnostnom podujatí, ktoré zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko. Slávnostné odovzdávanie plakiet úspešným žiakom a študentom všetkých škôl na území mesta sa uskutočnilo vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Podujatie sa začalo kultúrnym programom. Mesto v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom ocenilo študentov, ktorí dosiahli úspechy na vedomostných, umeleckých i športových súťažiach. Svoju šikovnosť preukázali na úrovni mesta, okresu, no umožnili hrdo zaznieť meno ich školy a Moldavy aj na úrovni kraja, Slovenska, a i na rôznych medzinárodných súťažiach. Ceny úspešným žiakom odovzdali primátor Slavomír Borovský a riaditeľka kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová. Všetci šikovní žiaci si za svoju snahu zaslúžia odmenu a práve ocenenie je pre nich motiváciou pokračovať v ceste za ďalšími úspechmi.

1.júna 2019 zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko spolu s miestnymi organizáciami Deň Budulova spojený s dňom detí. Návštevníkov čakali rôzne detské programy, vystúpenia miestnych a okolitých ľudových speváckych súborov a súťaž vo varení, ktorý mal veľký úspech. O titul „Najlepší kuchár“ súperilo celkovo 9 tímov. Porotu očarilo predovšetkým jedlo z jahňaciny, ktoré uvaril The best team, ale pripravilo sa aj mnoho ďalších skvelých pochúťok. Učitelia miestnej materskej školy, pri príležitosti Dňa Detí pripravili pre najmenších rôzne zaujímavé súťaže. Deti sa po pohybových aktivitách mohli vyšantiť aj pri veselom predstavení skupiny Kobold. Večer si návštevníci mohli vypočuť koncert skupiny Contra Band z Tornale. Vatra, ktorú zapálil zástupca primátora Norbert Krušinský bola zároveň aj začiatkom do noci trvajúcej zábavy.

Fazuľový festival v Moldave je oslavou jedál pripravených zo strukovín. Aj na tohtoročnej súťaži vo varení sa ponúkali chutné pokrmy a prevládala rodinná atmosféra a dobrá nálada. Keďže príprava fazuľových jedál je časovo náročná, družstvá sa už predpoludním zišli, aby sa včas mohli pustiť do práce. Medzitým sa v areáli amfiteátra rozložili aj stánky s domácimi produktmi. Prípravy prebiehali s náležitou pozornosťou. Na Fazuľovom festivale sa zúčastnili aj zahraniční hostia. Zástupcovia partnerských miest z rumunského Székelykeresztúru, maďarského Karcagu a z českého Tišnova priniesli svoje tradičné domáce recepty, aby ohúrili nielen návštevníkov, ale aj porotu. V kotlíkoch sa varila hlavne strakatá fazuľa, dopestovaná vo vlastných záhradách. Do súťaže sa tento rok zapojilo až 15 družstiev, ktoré hodnotila odborná porota. V rámci festivalu sa uskutočnilo aj vyhodnotenie kampane Vyčistime si Moldavu. V rámci neho primátor mesta Slavomír Borovský odovzdal všetkým, ktorí sa rozhodli zbierať odpad v problémových lokalitách ďakovné listy a odmenu za ochotu urobiť mesto krajším a čistejším. Počas festivalu zabávala návštevníkov kapela All Devils, Dobos Csenge, moldavskí Drumľári a o dobrú náladu sa postarala aj známa hudobná skupina 3+2 z Maďarska. Porota mala náročnú úlohu vybrať spomedzi 15-tich chutných fazuľových jedál to najlepšie. Na treťom mieste skončili hostia z maďarského partnerského mesta Karcag, druhé miesto obsadili súťažiaci z Krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva a víťazným družstvom sa stali hostia z rumunského partnerského mesta Székelykeresztúr.

V Moldave nad Bodvou sa už stalo tradíciou, že posledný aprílový deň sa na hlavnom námestí stavia máj. Inak tomu nebolo ani dnes za účasti vedenia mesta a zamestnancov Mestského kultúrneho strediska. Riaditeľka MsKS, Mgr. Adriana Szilágyiová nám prezradila, že táto tradícia má už 30 rokov a stále má svoje opodstatnenie. Ďalej pripomenula, že stavenie mája vždy prebiehalo za spolupráce s miestnymi školami. Tohtoročné stavanie mája spestrili svojim tanečným vystúpením žiaci základnej školy zo Severnej ulice a žiaci Cirkevnej spojenej školy. Potom už prišli na rad študenti Strednej odbornej školy, ktorí postavili vlastnoručne vyrúbaný, farebne vyzdobený máj. V dávnych časoch bol májový strom postavený na počesť znovuzrodenia stromov, dnes ho považujeme za symbol lásky, úcty a radosti. Súčasťou tradície bolo, že ženích a jeho priatelia postavili máj pred domom nevesty. Posledný aprílový deň si chlapci v lese vybrali vysokú brezu, očistili ju od konárov takmer po vrchol, ktorý ozdobili farebnými stuhami a priviazali k nemu aj fľašu vína. Foto. Adrián Juríček

Dňa 4.4.2019 zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko besedu s Mgr. Antóniou Mačingovou, spisovateľkou a poradkyňou v oblasti zdravého stravovania. V jej knižných bestselleroch Najedzte sa do štíhlosti 1, 2 a 3 opisuje spôsob stravovania, ktorým nie je diéta, ale postupný prechod k trvalej zmene stravovacích návykov. Autorka nám vyrozprávala svoj príbeh, zmeny ktoré urobila vo svojom jedálničku i skúsenosti tisícok žien a mužov, ktorým jej systém stravovania pomohol.

Ak by ste dostali príležitosť, začali by ste svoj život odznovu? Aj túto otázku kladie tragikomédia Ešte raz, ale lepšie. Dielo od autora Michaela Englera prerozpráva príbeh o rozpadávajúcom sa manželstve, ktoré kvôli nečakanej nehode dostane druhú šancu. Diváci si ju mohli pozrieť v nedeľu 24. marca 2019 vo veľkej sále MsKS v Moldave nad Bodvou. Divadelná hra rozpráva príbeh kedysi ambiciózneho spisovateľa, ktorý je síce úspešný, ale zlenivel. Miesto manželky ho zaujíma len alkohol a milenky. Keď už hrozí rozvod, udrie si počas hádky hlavu a upadne do kómy. Po prebratí zistí, že si nepamätá posledných pätnásť rokov života. Nevie preto pochopiť, kam sa podela jeho ctižiadostivosť, ani to, prečo je neverný žene, ktorú miluje. Napriek všetkému sa rozhodne bojovať za to, aby stroskotaný vzťah zachránil. Otázne ale je, či manželia budú po mnohých rokoch trápenia schopní začať odznovu a lepšie. V hlavných úlohách sa predstavili herci Marko Igonda a Anikó Vargová, Kristína Greppelová, a Martin Mňahončák, ktorý je zároveň režisérom.

V 30 ročnej histórii Vynášania Moreny v Moldave sa už udialo všeličo: takmer uhorel primátor, ukradli ju, nebolo ju kam hodiť a vynášala sa aj trikrát v jednom roku. Známa slovanská obyčaj Vynášanie Moreny má korene ešte v pohanských časoch, keď naši predkovia - prevažne poľnohospodári - uctievali tzv. prírodné božstvá a snažili sa získať ich priazeň alebo sa ich zlého pôsobenia zbaviť. Aj tohto roku 22. marca 2019 o 10.00 hod. zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s I. ZŠ ČSA Vynášanie Moreny na námestí pri penzióne Bodva v Moldave nad Bodvou. Za celé tri desaťročia je obnovenie tejto obyčaje v réžii Mestského kultúrneho strediska a na jeho realizácii sa dlhé roky podieľajú moldavské školy ako aj Matica slovenská. „V Moldave bola táto tradícia obnovená presne pred 30 rokmi - členmi bývalého Miniklubu, ktorý pôsobil pri Mestskom kultúrnom stredisku a neboli to folkloristi, ale skôr recesisti, ktorí sa tu neformálne stretávali, ale aj vzdelávali. Morena bola len čierna bábka so žltou tvárou (lebo to boli klubové farby) a podobala sa skôr na smajlíka ako na tradičné slamené figuríny, ktoré sa do 50. rokov minulého storočia vynášali v okolitých dedinách. Hŕstka klubistov sa prešla s bábkou po meste, zastavila sa na Mestskom národnom výbore, kde ich vtedajší predseda MNV Ing. Ivan Sokolovský pohostil šiškami,“ spomína Jana Kovácsová, vtedajšia vedúca klubu. Tradícia sa neujala hneď na prvýkrát - boli roky, keď sa Morena nevyniesla a aj také, keď sa vynášala trikrát. Po revolúcii, keď sa zvyk rozšíril aj do okolia, ho gymnazisti z Moldavy predvádzali aj v Rudníku a v Poproči, kde si nositelia tradícií ešte naň spomínali - a k Morene vtedy pribudol aj „dzedo“. Zapaľovanie Moreny je tiež rituál, ktorý každým rokom dopadne ináč. Väčšinou je potrebné bábku poliať nejakou horľavinou - a preto, keď sa raz obliala aj tyč a súčasný primátor Slavomír Borovský ju podpálil - takmer mu vzplanula aj ruka. V troch dekádach bol aj rok, keď ju nebolo možné horiacu hodiť do Bodvy, lebo v nej bolo málo vody. Hádam najviac sa do pamäte Moldavčanov vrylo vynášanie Moreny, keď ju „dievčatám na kultúre“ ukradli „chlapci z telky“ a vznikla z toho dokonalá reportáž skrytej kamery, lebo celá krádež bola len zinscenovaná, ale hľadanie a panika reálne. Tento záznam mal veľký úspech, bol súčasťou Moldavských dní, vyhral niekoľko ocenení a často sa premietal aj v iných televíziách. Zvyk už má svoju vlastnú novodobú tradíciu a prešiel ako väčšina folklórnych prejavov od pôvodnej recesie, cez hľadanie autentických foriem, rozširovanie a zužovanie repertoáru až po novodobé symbolické udržiavanie tradície, ktorá už k mestu Moldava nad Bodvou neodmysliteľne patrí.