Projekty

Home / Projekty

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2022 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 2 500 €. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila v decembri 90 kusov slovenskej a 35 kusov maďarskej literatúry. Z druhej časti dotácie knižnica nakúpila 102 kusov slovenskej a 31 kusov maďarskej literatúry. Knižničný fond sa tak spolu rozrástol o 258 ks novú odbornú a krásnu literatúru pre deti a dospelých. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 3.4.2023.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2022 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 2 500 €. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 90 kusov slovenskej a 35 kusov maďarskej literatúry. Knižničný fond sa tak rozrástol o novú odbornú a krásnu literatúru pre deti a dospelých. Nové knižničné tituly z druhej polovice dotácie obohatia Mestskú knižnicu v marci. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 14.12.2022.

V roku 2022 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia projekt Mestskej knižnice finančným príspevkom vo výške 1 500,- Eur. Zámerom projektu „Zážitková knižnica“ bolo oboznámiť študentov a deti s hodnotami knihy a knižnice. Primárnym cieľom bolo zorganizovať 12 prednášok na rôzne odborné témy s odborníkmi /životné prostredie a drogy / a besied s autormi a tvorcami detských kníh v priestoroch mestskej knižnice pre deti a mládeže študujúcu v tomto meste. Besedy boli prezentované v slovenskom aj maďarskom jazyku. 1. Daniela Fischer – beseda so spisovateľkou – marec /slov./ 2. Anna Ötvös – beseda so spisovateľkou - marec / maď./ 3. Gabriela Futová – beseda so spisovateľkou – apríl / slov./ 4. Štefan Matis – prednáška o životnom prostredí – apríl /maď./ 5. Juraj Popovics – prednáška o životnom prostredí – apríl /slov./ 6. László Mihályi Molnár – beseda so spisovateľom – máj /maď./ 7. Peter Shmiedl – prednáška o prevencií drogovej závislosti jún /slov./ 8. Pavol Czeranko - prednáška o prevencií drogovej závislosti jún /maď./ 9. Katalin Mátyás Hudák – beseda so spisovateľkou – október /maď./ 10. Slavomír Szabó – beseda so spisovateľom – november /slov./ 11. Valentín Šefčík – beseda so spisovateľom - november /slov./ 12. Gergely Kása - beseda so spisovateľom - november /maď./

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR v hodnote 1000 €. Zámerom podujatia bolo priblížiť divákom diela prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení, zvýšiť záujem o tanec, hudbu a tradičnú kultúru Maďarov na Slovensku. Taktiež posilniť národnostné cítenie mladej generácie, ukázať ľudové umenie a kultúrne dedičstvo národa. Cieľom bolo priblížiť život našich maďarských predkov a ich pocity z tej doby vyjadrené tancom a spevom v originálnych krojoch. Pripomenúť najmä mladej generácii umelecké bohatstvo nášho ľudu. V záujme zachovania ľudových tradícii maďarskej národnostnej menšiny je snaha o obnovenie tanečných, speváckych a hudobných súborov, a to predstaviť Komorný folklórny súbor Szőttes.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2021 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 1 600,- €. Z prvej časti dotácie v januári knižnica nakúpila 67 kusov slovenskej a 20 kusov maďarskej literatúry. Z druhej časti dotácie knižnica nakúpila 64 kusov slovenskej a 21 kusov maďarskej literatúry. Knižničný fond sa tak rozrástol o novú odbornú a krásnu literatúru pre deti a dospelých. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 6. 5. 2022.

Názov projektu: Výstava moldavských amatérskych fotografov Cieľom projektu je využiť kreativitu amatérskych fotografov na propagáciu cestovného ruchu na území Košického kraja- konkrétne prírodných krás a kultúrneho dedičstva v okolí Moldavy nad Bodvou.Sekundárnym cieľom je vzbudiť záujem o fotografickú tvorbu a umenie. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja https://web.vucke.sk/sk/ sumou 3000 €. Projekt má svojim zámerom a obsahom zvýšiť počet návštevníkov v regióne a motivovať a udržateľnosť projektu záujem širokej verejnosti o fotografické umenie. Realizáciou aktivít (súťažou, výstavou a zhotovením brožúry s autorskými fotografiami) zvýšiť záujem o návštevu týchto oblastí a fotografovaných objektov a prostredníctvom umeleckých ( nie komerčných) fotografií vzbudiť záujem aj iných cieľových skupín a zvýšiť tak návštevnosť týchto miest. Vytvorená brožúra pomôže návštevníkom a turistom v lepšej navigácií a zároveň zdôrazní miestne a regionálne hodnoty, ktoré v okolí mesta Moldava máme. Očakávame od toho zvýšenie počtu turistov a následne by sa to malo prejaviť aj vo zvýšenom dopyte po doplnkových službách súvisiacich s cestovným ruchom (stravovanie, ubytovanie, doprava, rekreačné služby), ktoré najmä po pandémii potrebujú intenzívnejší marketing na reštart. Projekt pozitívne vplýva aj na budovanie miestnej a regionálnej identity, zdravého životného štýlu a zmysluplné využívanie voľného času. Pre návštevníkov je to možnosť spoznať nové atraktívne miesta ako cieľový resp. oddychový bod v rámci ďalších organizovaných športových, turistických a spoločenských aktivít, a to aj na cezhraničnej úrovni. Vytvorená brožúra zároveň prezentuje prírodné dedičstvo, čo zvyšuje ich atraktivitu aj na lokálnej, či regionálnej úrovni. Výsledky projektu (najmä brožúra a fotobanka) by mali prispieť k ochote aktérov spolupracovať pri marketingu a vytvárať nové produkty cestovného ruchu.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. Cieľom projektu bolo prezentovať na dvore Etnografického múzea remeslá typické aj pre mesto Moldava nad Bodvou a umenie 21. storočia vo forme kreatívneho workshopu. Workshopy boli určené nielen pre kreatívne duše, ale aj pre tých záujemcov, ktorí chceli získať nové vedomosti o danom remesle a osvojiť si techniky výroby produktov. Zámerom bolo oboznámiť návštevníkov s tradičnými remeslami, prvkami výroby, prírodným materiálom a technikou výroby. Taktiež ukázať aj typické moldavské vzory a motívy ľudového umenia v našom okolí. Prezentovali sa : košikárstvo, sviečkarstvo, kováčstvo a tvorba z hliny a kože. Tvorivosť workshopov sme predstavili aj novým netradičným umením, a to formou pieskového umenia, dekupáž - servítkovou technikou a tvorbou mydlových ikebán. Kurzy ponúkli priestor pre tvorivú činnosť a plnohodnotné trávenie voľného času maďarskej národnostnej menšiny v našom meste. Cieľom projektu bolo taktiež oboznámiť účastníkov jednotlivých workshopov o náročnom živote našich predkov a tiež motivovať mládež pre výber zaujímavého povolania.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. Cieľom projektu bolo prezentovať na dvore Etnografického múzea remeslá typické aj pre mesto Moldava nad Bodvou a umenie 21. storočia vo forme kreatívneho workshopu. Workshopy boli určené nielen pre kreatívne duše, ale aj pre tých záujemcov, ktorí chceli získať nové vedomosti o danom remesle a osvojiť si techniky výroby produktov. Zámerom bolo oboznámiť návštevníkov s tradičnými remeslami, prvkami výroby, prírodným materiálom a technikou výroby. Taktiež ukázať aj typické moldavské vzory a motívy ľudového umenia v našom okolí. Prezentovali sa : košikárstvo, sviečkarstvo, pečenie tradičného moldavského chleba a tvorba z hliny a kože. Tvorivosť workshopov sme predstavili aj novým netradičným umením, a to formou pieskového umenia, dekupáž - servítkovou technikou a tvorbou mydlových ikebán. Kurzy ponúkli priestor pre tvorivú činnosť a plnohodnotné trávenie voľného času rómskej národnostnej menšiny v našom meste. Cieľom projektu bolo taktiež oboznámiť účastníkov jednotlivých workshopov o náročnom živote našich predkov a tiež motivovať rómsku mládež pre výber zaujímavého povolania.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR v hodnote 2000 €. Zámerom projektu bolo priblížiť divákom diela prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení, zvýšiť záujem o tanec, hudbu a tradičnú kultúru Maďarov na Slovensku. Taktiež posilniť národnostné cítenie mladej generácie, ukázať ľudové umenie a kultúrne dedičstvo národa. Cieľom bolo priblížiť život našich maďarských predkov a ich pocity z tej doby vyjadrené tancom a spevom v originálnych krojoch. Pripomenúť najmä mladej generácii umelecké bohatstvo nášho ľudu. V záujme zachovania ľudových tradícii maďarskej národnostnej menšiny je snaha o obnovenie tanečných, speváckych a hudobných súborov, a to predstaviť tradičné ľudové dielo tanečného divadla Ifjú Szivek.

Projekt Mestského kultúrneho strediska s názvom „Tradičný dvor remesiel“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v hodnote 1000 €. Zámerom a cieľom podujatia bolo preniesť návštevníkov do histórie, kedy v hlavnej úlohe boli samotné ruky a zručnosť človeka, majstra remesla. Tradičný dvor remesiel prezentoval remeslá, ktorým sa venovali aj moldavskí remeselníci. Konkrétne remeslá: košikárstvo, medovnikárstvo, sviečkárstvo a tvorba z hliny a kože. Návštevníci sa oboznámili s tradičnými remeslami svojich predkov, prvkami výroby, prírodným materiálom a technikou výroby a motívmi ľudového umenia.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. Zámerom projektu bolo interaktívne vzdelávacie podujatie zamerané na výučbu tradičného ľudového tanca profesionálnymi tanečnými lektormi sprevádzané živou ľudovou hudbou. Našim ďalším zámerom bolo predstaviť účastníkom počas Tanečných domov tance prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení, zvýšiť záujem o tanec, hudbu a tradičnú kultúru Rómov na Slovensku. Podujatie ponúklo prístupným spôsobom možnosť aktívne spoznať a naučiť sa to, čo je rokmi overené a súčasne nové, čím podnecuje a rozvíja vzťah mladých k tradičnej kultúre, spája ľudí bez rozdielu veku a súčasne poskytuje možnosť na vlastnej koži zažiť príjemnú atmosféru a neopakovateľnú zábavu.

Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou sa v roku 2020 uchádzalo so svojim projektom „Oživenie miznúcich folklórnych tradícií seniorov“ o podporu z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR. Projekt bol podporený sumou 2200 €. Zámerom projektu bolo podporiť seniorov žijúcich v meste, ktorí sa za posledných 50-60 rokov aktívne podieľali na zachovaní a pestovaní kultúry a folklóru Abova a údolia Bodvy. Ďalším zámerom bolo dlhodobo podporiť seniorov a naďalej pestovať tradíciu jeho začlenením do folklórnych podujatí Mestského kultúrneho strediska. S aktivitami projektu sme oslovili Folklórny súbor Ilosvai z Veľkej Idy, Ženskú spevácku skupinu Živena, Ženskú spevácku skupinu Asszonykórus /ktorá sa z dôvodu nariadenej karantény v čase nahrávania nevedela vystúpenia zúčastniť/ a etnologičku Bc. Milenu Nográdi. Naša inštitúcia si je vedomá strácajúcich sa charakteristických miestnych hodnôt starších ľudí žijúcich v meste. Práve preto bolo našim cieľom dať príležitosť oživiť svoje vedomosti a začať dialóg o možnostiach odovzdávania hodnôt v rámci udalosti o účinnejšej ochrane a zdôrazňovaní hodnôt založených na slovensko-maďarských vzťahoch v Above a Údolí Bodvy. Odkaz na nahrávku: https://www.youtube.com/watch?v=1c1wj5txqRk&t=38s

Fond na podporu umenia podporil v roku 2019 projekt mestskej knižnice s názvom „Pokračovanie modernizácie interiéru knižnice“ v hodnote 2 500 €. V máji 2020 sa interiér knižnice rozrástol o 67 kusov moderných skladacích stoličiek a 27 kusov políc. Cieľom projektu bolo získať finančné prostriedky na obstaranie nového interiérového vybavenia knižnice. Kvôli každoročnému rozšíreniu nášho knižničného fondu bolo potrebné nahradiť opotrebované a zaobstarať nové police, ktoré by umožnili prehľadne vystaviť knihy a zároveň predísť ich poškodeniu. S pribúdajúcim počtom kníh, ale aj návštevníkov knižnice je potrebné zväčšiť a vynoviť infraštruktúru knižnice aj z hľadiska praktického. Poskytnutou dotáciou sa zatraktívnili priestory knižnice a v súčasnosti je príprava priestoru a rozmiestnenie stoličiek na podujatia menej náročné. Knižnica sa aj vďaka tejto podpore priblížila k modernejšiemu nábytkovému vybaveniu a zvýšeniu komfortu návštevníkov.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2019 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 1 500€. Z prvej časti nakúpené knihy sa dostali do rúk čitateľom v decembri 2019. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 61 kusov slovenskej a 15 kusov maďarskej literatúry. V marci vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 68 kusov slovenských a 21 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 165 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 19.5.2020.

Na konci dlhého vyjednávania s Viedenským dvorom bratislavský snem rozhodol o postavení spoločného vojska v roku 1715. Po zostavení spoločného stáleho vojska sa začalo s verbovaním vojakov pre cisárske vojská. V 18. storočí v rámci voľného verbovania, odviedli vojakov z územia monarchie t.j. aj z terajších území strednej Európy. Verejné verbovanie a tzv. Verbungové komandá zohrali obrovskú rolu v šírení pojmu verbunku a verbunkového tanca. Vo veľkom prispeli k popularizácii tradícií verbovania a k vytvoreniu nového jednotného tanečného štýlu verbunku v strednej Európe. V nadväznosti na uchované tradície verbunkového tanca v spomínaných oblastiach predstavenie 77 verbunkov prezentuje rôznorodosť verbunkového tanca. Pestrosť predstavného tanečného a hudobného umenia a vzrušujúce obrazy zavedú diváka XXI-ho storočia do tajuplného sveta časov, v ktorých tanec a hudba boli ešte súčasťou každodenného života. Tanečné predstavenie Ifjú szivek-77 Verbunkov vo veľkej sále MsKS 16.10.2019 v Moldave nad Bodvou finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2019 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 1 500€. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 61 kusov slovenskej a 15 kusov maďarskej literatúry. Knižničný fond sa tak rozrástol o novú odbornú a krásnu literatúru pre deti a dospelých. Nové knižničné tituly z druhej polovice dotácie obohatia Mestskú knižnicu v marci. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 10.12.2019

V našej knižnici sa v dňoch 3. a 4. decembra už po štvrtýkrát v tomto roku zrealizovali tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami. Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia a s pomocou Eriky Vranaiovej zo Združenia priateľov tradícií si žiaci zo štyroch základných škôl pôsobiacich v Moldave nad Bodvou vyskúšali výrobu a zdobenie medovníkov : cesto sme prv zamiesili, neskôr vykrojili, piekli a zdobili. Deťmi pripravené medovníky sú vystavené v priestoroch knižnice od 5. do 19. decembra 2019. Pozrieť si ich môžete počas pracovných dní od 9:00 do 17:00.

Na základe rozhodnutia Národného kultúrneho fondu a Ministerstva národných zdrojov- Budapest v roku 2012 bol spustený program Márai, do ktorého sa zapojila už deviatykrát aj knižnica nášho mesta. Sprostredkovateľom kníh bol Nonprofit Kft., prostredníctvom ktorého sa rozšírila knižničná zbierka o 106 ks kníh v hodnote 269 933 Ft /900 Eur/.

Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia sa 13. a 14. novembra 2019 uskutočnili ďalšie tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou. S členom zo Združenia gemerských remeselníkov - pánom Vojtechom Rigóm si žiaci všetkých štyroch základných škôl z Moldavy vlastnoručne vyrobili sviečky z vosku. Deťmi vytvorené sviečky budú vystavené v Mestskej knižnici od 15. do 29. novembra 2019.

V roku 2019 Fond na podporu umenia podporil Mestskej knižnici v priebehu roka štyri tradičné remeselné tvorivé dielne : zdobenie vajíčok, pletenie košíkov, liatie sviečok a ozdobovanie medovníkov. Naša knižnica dostala podporu na štyri “Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami“ vo výške 1.500€. Žiaci zo štyroch základných škôl si 11. a 12. júna 2019 mohli osvojiť a vyskúšať pletenie košíkov , ktoré im predviedla členka Združenia priateľov tradícií Monika Smolnická. Deťmi pripravené košíky sú vystavené v priestoroch knižnice od 13. do 26. júna 2019.

V roku 2019 Fond na podporu umenia podporil Mestskej knižnici v priebehu roka štyri tradičné remeselné tvorivé dielne : zdobenie vajíčok, pletenie košíkov, liatie sviečok a ozdobovanie medovníkov. Žiaci zo štyroch základných škôl, ktoré pôsobia v meste, navštívili 9. a 10. apríla 2019 mestskú knižnicu, aby si osvojili tradičné zdobenie vajíčok, ktoré im členka Združenia gemerských remeselníkov Magdolna Palencsárová predviedla. Naša knižnica dostala podporu na štyri tradičné tvorivé dielne vo výške 1.500€. Deťmi pripravené výtvory boli vystavené v Mestskej knižnici od 11. apríla do 26.apríla 2019.

Nové knihy v knižnici!!! Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2018 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 2 500€. Z prvej časti nakúpené knihy sa dostali do rúk čitateľom v novembri 2018. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 109 kusov slovenskej a 25 kusov maďarskej literatúry. V marci vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 97 kusov slovenských a 33 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 264 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 1.4.2019.

Fond na podporu umenia podporil Mestskej knižnici v Moldave n/B v priebehu roka štyri tradičné remeselné tvorivé dielne - zdobenie vajíčok, pletenie košíkov, liatie sviečok a ozdobovanie medovníkov. Naša knižnica dostala podporu na štyri tradičné tvorivé dielne vo výške 1.500€. Žiaci zo štyroch základných škôl, ktoré pôsobia v meste navštívili 22. a 23. marca 2018 mestskú knižnicu, aby si osvojili tradičné zdobenie vajíčok, ktoré im členka Združenia gemerských remeselníkov Magdolna Palencsárová predviedla. Od nej sme sa mohli dozvedieť, že veľkonočné vajíčka s Veľkou nocou ako cirkevným/kresťanským sviatkom sú v úzkom vzťahu. Podľa cirkevnej symboliky predstavujú z hrobu zmŕtvychvstalého Krista. Vajíčko už od praveku symbolizuje život a znovuzrodenie. 14. a 15. Júna 2018 si mohli osvojiť a vyskúšať pletenie košíkov , ktoré im predviedla členka Združenia priateľov tradícií Monika Smolnická. 23. a 24. októbra 2018 sa uskutočnili ďalšie tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou. S členom zo Združenia gemerských remeselníkov - pánom Vojtechom Rigóm si žiaci všetkých štyroch základných škôl z Moldavy vlastnoručne vyrobili sviečky z vosku. Deťmi vytvorené sviečky budú vystavené v Mestskej knižnici od 25. októbra do 9. novembra 2018. V našej knižnici sa v dňoch 4. a 5. decembra 2018 už po štvrtýkrát v tomto roku zrealizovali tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami. Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia a s pomocou Eriky Vranaiovej zo Združenia priateľov tradícií si žiaci zo štyroch základných škôl pôsobiacich v Moldave nad Bodvou vyskúšali výrobu a zdobenie medovníkov : cesto sme prv zamiesili, neskôr vykrojili, piekli a zdobili. Deťmi pripravené medovníky sú vystavené v priestoroch knižnice od 6. do 18. decembra 2018.

V sobotu 8. Septembra 2018 sa v areáli amfiteátra uskutočnila folklórna slávnosť Folklorika. Celým okolím zneli vďaka domácim a hosťujúcim ľudovoumeleckým súborom tradičné piesne z rôznych regiónov. Pre návštevníkov folklórneho podujatia si organizátori aj tento rok pripravili pestrý program. Domáce a hosťujúce súbory a skupiny ponúkli to najlepšie zo svojich repertoárov. Dramaturgia tohtoročného programu bola zameraná na posilnenie regionálnej kultúrnej identity, ale aj na kultúru národnostných menšín. Program otvorilo vystúpenie sólových speváčok Mileny Nográdi a Eriky Švedovej. Medzi účinkujúcimi nechýbali domáce súbory ako ženský spevácky zbor Živena s akordeonistom Petrom Ďurim Tomkom, Asszonykórus, detský folklórny súbor Pántľika či Búzakalász z Budulova. Publikum potešila aj ženská spevácka skupina Cserepszín z Mokraniec. Mohutné mužské hlasy Košickych špivakov zneli celým areálom amfiteátra. Z maďarského Büskzentkeresztu zavítala do Moldavy spevácka skupina Horenka a folklórny súbor Agyagbanda. Súbory uchovávajú slovenský jazyk v maďarskom regióne prostredníctvom piesní. Folklór nie je len o speve, ale aj o tanci a ten prišiel predviesť vynikajúci tanečník Marek Rudňanský. Talentovaní folkloristi v nádherných krojoch s vynikajúcou choreografiou. Aj takto by sa dal charakterizovať súbor Abovčan z Čane, ktorý v hlavnom bode programu s hosťujúcimi členmi z iných súborov predviedol typickú abovskú svadbu. Folklorika je už tretí rok sviatkom ľudového umenia v našom meste a jeho cieľom je medzi inými aj popularizácia folklóru medzi mladými ľuďmi. Abovčan z Čane by svoje rady rád rozšíril o nových členov a rád ich uvíta aj z Moldavy a okolia. Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s miestnymi súbormi usporiadali podujatie aj vďaka finančnej podpore, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. V Moldave sa po celý rok organizuje viac slávností, ktoré sú ukážkou ľudovej hudby, tanca či umenia a spomienkou na tradície, zvyky a obyčaje nášho regiónu. Folklorika je však azda najpestrejším folklórnym podujatím spomedzi nich a aj to je jeden z dôvodov na realizáciu jej štvrtého ročníka

V minulosti si piekol chlieb každý sám. Pieklo sa raz za týždeň a vždy len toľko, aby rodine vyšlo do ďalšieho pečenia. V utorok, 29.mája 2018 a 11.septembra 2018 si mohli Moldavčania vyskúšať upiecť svoj vlastný tradičný chlieb. Žiaci základných škôl a návštevníci zavítali na dvor Múzea s kováčskou vyhňou, kde sa viac zblížili s tradičným pekárskym remeslom. Pekár ukázal deťom celý postup, ktorý sa používa pri výrobe chleba. Chleby, ktoré deti vyrobili boli zdobené rôznymi pletencami alebo inými ozdobami, na ktoré použili rôzne semiačka. Pekárstvo je krásne remeslo. Ak sa človek naučí vyrábať chlieb, tak vie vyrobiť kvalitné výrobky. Práve takéto akcie priblížia deťom krásu umenia. Spokojnosť z vlastnoručne vyrobeného chleba neskrýval nikto a žiaci sa už teraz tešia na ďalšie pečenie moldavského chleba. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 1000 euro.

Už po siedmykrát rozšírila Mestská knižnica svoju knižničnú zbierku za pomoci Národného kultúrneho fondu a Ministerstva národných zdrojov – Budapešť v rámci „Programu MÁRAI“ Sprostredkovateľom kníh bol Nonprofit Kft, prostredníctvom ktorého sa rozšírila knižničná zbierka o 223 ks kníh v hodnote 1770 Eur.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2017 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 2 800€. Z prvej časti nakúpené knihy sa dostali do rúk čitateľom v novembri 2017. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 131 kusov slovenskej a 29 kusov maďarskej literatúry. V marci vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 119 kusov slovenských a 31 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 310 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých.

Fond na podporu umenia podporil v roku 2017 projekt mestskej knižnice s názvom „Modernizácia interiérového vybavenia“ v hodnote 1 500 €. Cieľom projektu bolo získať finančné prostriedky na obstaranie skladacích stoličiek a výrobu skladacích stolov. V marci 2018 sa interiér knižnice rozrástol o 30 kusov stoličiek a 30 kusov stolov. Tento nábytok bude využívaní čitateľmi počas rôznych besied a tvorivých dielní, ktoré sa realizujú v knižnici. Poskytnutou dotáciou sa zatraktívnili priestory knižnice a v súčasnosti je príprava priestoru a rozmiestnenie stolov na podujatia menej náročné. Skladacie stoly boli vyrobené tak, aby sa v súlade s charakterom podujatia mohli využívať samostatne alebo aby sa podľa potreby jednoduchým prisunutím stolov vytvoril väčší stôl, ktorý sa využije napríklad pri dielňach ak žiaci majú pracovať v skupinách. Knižnica sa aj vďaka tejto podpore priblížila k modernejšiemu nábytkovému vybaveniu a zvýšeniu komfortu návštevníkov.

Fond na podporu umenia podporil Mestskej knižnici v Moldave n/B v priebehu roka štyri tradičné remeselné tvorivé dielne - zdobenie vajíčok, pletenie košíkov, liatie sviečok a ozdobovanie medovníkov. Naša knižnica dostala podporu na štyri tradičné tvorivé dielne vo výške 1.500€. Žiaci zo štyroch základných škôl, ktoré pôsobia v meste navštívili 6. a 7. apríla 2017 mestskú knižnicu, aby si osvojili tradičné zdobenie vajíčok, ktoré im členky Združenia gemerských remeselníkov predviedli – Magdolna Palencsár a jej dcéra. Od nich sme sa mohli dozvedieť, že veľkonočné vajíčka s Veľkou nocou ako cirkevným/kresťanským sviatkom sú v úzkom vzťahu. Podľa cirkevnej symboliky predstavujú z hrobu zmŕtvychvstalého Krista. Vajíčko už od praveku symbolizuje život a znovuzrodenie. 7. a 8. Júna 2017 si mohli osvojiť a vyskúšať pletenie košíkov , ktoré im predviedli členky Združenia priateľov tradícií Monika Smolnická a Denisa Lindvaiová. 6. a 7. novembra 2017 sa uskutočnili ďalšie tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou. S členom zo Združenia gemerských remeselníkov - pánom Vojtechom Rigóm si žiaci všetkých štyroch základných škôl z Moldavy vlastnoručne vyrobili sviečky z vosku. V našej knižnici sa v dňoch 12. a 13. decembra 2017 už po štvrtýkrát v tomto roku zrealizovali tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami. Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia a s pomocou Eriky Vranaiovej zo Združenia gemerských remeselníkov si žiaci zo štyroch základných škôl pôsobiacich v Moldave nad Bodvou vyskúšali výrobu a zdobenie medovníkov : cesto sme prv zamiesili, neskôr vykrojili, piekli a zdobili.

9. september 2017 sa v areáli amfiteátra niesol v nevšednej slávnostnej atmosfére. Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s miestnymi folklórnymi súbormi pripravili ďalší ročník Folklórneho festivalu Folklorika. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 2000 € . Počas programu sa na javisku predstavilo deväť súborov a interpretov z nášho regiónu z Horného Gemera. Folklorika bola oslavou ľudovej kultúry, kde diváci mohli vidieť naozaj to najlepšie, čo domáci folklór ponúka. Ak by niekto chcel urobiť rebríček speváčok - sólistiek ľudových piesní na Slovensku, na jeho vrchných priečkach by určite nesmelo chýbať meno Erika Švedová. Piesne s ktorými vyhrala prestížnu folklórnu anketu zazneli v jej podaní za sprievodu akordeónu Slavka Kaduka. Na podujatí vystúpila aj moldavská ženská spevácka skupina Živena, ktorá sa už viac ako tridsať rokov snaží uchovávať ľudové piesne prevažne z regiónu Abov. Azda najmilšími účinkujúcimi boli dievčatá z novovzniknutého folklórneho súboru Pantľika fungujúcom pri Základnej škole na ulici Československej armády. Kvalitný program ponúkol aj najmladší z košických folklórnych súborov - Košičan. Publikum svojim vystúpením potešil aj budulovský súbor Búzakalász a neskôr domáci ženský spevácky zbor Asszonykórus, ktorý sa pýši mnohými úspechmi. Dedinská folklórna skupina Krasňanka pripravila pre moldavské publikum pásmo s názvom Prichod amrikaňa do kraju, ktoré vtipne vykresľuje vysťahovalecké časy. Cieľom Krasňanky je omladiť súbor o nových členov, a preto od septembra začala realizovať školu tanca s kvalitnými pedagógmi. Folklórny festival Folklorika obohatil svojim vystúpením aj súbor Cserepszín z Mokraniec a svojim spevom potešil obecenstvo Peter Vysokai. Umelecký zážitok poskytla divákom folklórna skupina Hôra z Rejdovej. V obci, ktorú preslávila ľudová pieseň, kroj a ľudové remeslo sa spojil kolektív nadšencov už v roku 1936. Zaujímavosťou je, že na čele súboru Hôra stojí starostka obce Rejdová Slávka Krišťáková. O úspechu folklórneho festivalu svedčil fakt, že po záverečnom vystúpení súboru Hôra si publikum vytlieskalo prídavok a v dobrej nálade sa k tejto skvelej atmosfére pridali aj ostatné súbory spontánnym spevom a tancom.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2016 projekt Mestskej knižnice v Moldave nad Bodvou finančnými prostriedkami vo výške 2 800€. Z prvej časti sa nakúpené knihy dostali do rúk čitateľom v januári 2017, k druhej časti nových kníh mali návštevníci prístup v polovici marca 2017. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 128 kusov slovenskej a 29 kusov maďarskej literatúry. V marci 2017 vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 119 kusov slovenských a 29 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 305 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých.

V roku 2016 Úrad vlády SR v programe KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2016 – podprogram 1.3 – podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby podporil projekt MsKS s názvom Divadelný zážitok sumou 1000 €. Dňa 26.6.2016 vrámci Moldavského festivalu kultúry a športu bolo zorganizované divadelné predstavenie divadla Thália – Mirandolina, ty drahá.

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlásil dotačnú výzvu na projekty realizované v roku 2016 nazvanú Po stopách osobností Košického kraja. Aj v tejto výzve bolo poskytnutie pomoci zamerané na posilnenie duchovných a kultúrnych hodnôt, tentoraz prostredníctvom rozvoja zážitkovej turistiky a vytvorením udržateľnej ponuky produktov kultúrneho cestovného ruchu. Výzva sa sústreďuje na históriu kraja a jeho osobnosti, a podporuje tvorbu produktov, ktoré približujú osobnosti kraja s vplyvom na dejiny Slovenska a Európy. Cieľom tejto výzvy bolo predstaviť známe osobnosti, ktoré sa narodili, žili, pôsobili alebo v súčasnosti žijú a pôsobia v Košickom kraji a pritiahnuť pozornosť návštevníkov na miesta s nimi späté. Mestskému kultúrnemu stredisku sa vďaka podporenému projektu Terra Incognita ,,Po stopách kráľa vín,, podarilo zveľadiť Múzeum vín Máté Laczkó Szepsiho. Vo vínnej pivnici pribudlo v hodnote 2871 euro- nové osvetlenie, magnetky, informačné brožúry a tabule pre návštevníkov , z ktorých sa dozvedia poznatky o pivničných priestoroch na území mesta a o histórii tokajského samorodého vína. Na slávnostnom otvorení pivnice dňa 24.6.2016 sa zúčastnila aj vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja PhDr. Jana Kovácsová.