Zamestnanci

Home / Zamestnanci

Mgr. Adriana Szilágyiová
riaditeľka

Zuzana Gedeonová
administratívna pracovníčka