Galéria 2021

Home / Galéria 2021

 

2023. | 2022.2021. 2020. | 2019 | 2018. | 2017. | 2016. | 2015.

✌️️NEŽNÁ REVOLÚCIA✌️ Keď ľudia písali dejiny v uliciach ??17. november 2021?? Výstava z príležitosti Nežnej revolúcie, Medzinárodného dňa študentstva a Boja za slobodu a demokraciu. Ďakujeme študentom a profesorom z Gymnázia Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou za spolupráciu a taktiež kreatívnym kolegynkám z MsKS za realizáciu tejto výstavy.

Aj keď v menšom kruhu ale o to milšie stretnutie s našimi skôr narodenými z príležitosti Októbra mesiaca Úcty k starším a krásny emotívny hudobný program v podaní žiakov a učiteľov zo Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou. Ženskej speváckej skupine Živena z Moldavy prajeme k 35. Jubileu hlavne veľa zdravia a ešte veľa veľa ďalších rokov aktívnej a tvorivej činnosti .?

EURÓPSKYTÝŽĎEŇMOBILITY? Ďalšie podujatie Európskeho týždňa mobility (ETM) sme zvládli úplne skvelo. Počas aktivity Cestuj ekologicky a spoznaj svoje mesto, žiaci plnili rôzne vedomostné úlohy, spoznali naše kultúrne a prírodné pamiatky a popri tom odpovedali na otázky o ETM ako napr. aké sú výhody elektromobilu ?, čo znamená pojem Bikesharing ?, či Carpooling ? a pod. Hlavnými organizátormi boli zamestnanci Mestského kultúrneho strediska v Moldave, vychovávatelia Centra voľného času CVrČek a pomocnú ruku podal aj Mestský športový klub. Ďakujeme zúčastneným školám, pedagógom a žiakom za skvelé predpoludnie.

Tretiu septembrovú sobotu (18.9.2021) sa už tradične konal Deň Budulova, ktorý sa organizuje v malebnom prostredí Budulovských rybníkov, ktorý tohto roku prilákal viac než 500 návštevníkov. Organizátormi tohtoročného Lake festu boli Mestské kultúrne stredisko, Mestský športový klub, Základná organizácia Csemadoku v Budulove domáci hostitelia a správcovia areálu n.o. Voda a život samozrejme za finančnej podpory mesta. Desiatka súťažných družstiev od rána pripravovala rôzne tradičné aj netradičné pokrmy, deti sa vyšantili na nafukovacom hrade, jazdili na koníkoch, plavili sa na kajakoch alebo zhotovovali výrobky v remeselných dielňach. V popoludňajšom programe vystúpila budulovská folklórna skupina Búzakalász, skupina historického šermu Aramis, predstavil sa aj nádejný spevák Nikolas Harsányi a o dobrú náladu sa postaral Jimmy Band. V tombole, do ktorej prispeli miestni podnikatelia sa šťastie usmialo na viacerých návštevníkov, ale hádam najväčšiu radosť mal Filip Noe, ktorý bol vyžrebovaný z peletónu 50 cyklistov z kampane Európsky týždeň mobility a získal od primátora mesta elektrobicykel. Nakoniec možno konštatovať, že obdarovaný bol každý návštevník - ak nie vecnou cenou tak pocitom spolupatričnosti a dobrou náladou, ktorá v túto sobotu vydržala napriek dažďu až do tmy. A práve tieto neuchopiteľné dary si v súčasnosti vážme akosi viacej, než inokedy. Foto: Peter Takáč

Atmosféra týchto dní bola úžasná, poznamenaná očakávaním, ale aj vďačnosťou divákov za program, ktorí im organizátori priniesli takpovediac na tanieri. Najväčšiemu záujmu sa samozrejme tešili agentúrne programy, kde vystúpili známi umelci slovenskej aj maďarskej popovej scény: Antal Tímea, Tomáš BuranoWski a Peter Bič Project, ktorí v amfiteátri vykúzlili skvelú atmosféru a v chladnom počasí zahriali publikum. V tom istom čase však dominoval v Moldave aj iný hudobný žáner - v areáli diskotéky SHARK vystúpili populárni umelci Gitana, súbor Jilore, Anička Oláhová, Hollósy Band zo Slovenska a Varadi Olasz z Maďarska. V sobotu sa na miestnom trhovisku konal farmársky a remeselnícky trh, na ktorom svoje výrobky predávalo 19 regionálnych výrobcov a pestovateľov. V neďalekom Inkubátore mali návštevníci možnosť zhliadnúť aj etnografickú trojvýstavu o modrotlači, o vytkávaných vzoroch z Abova a cez 200 prác autorov súťaže Suveníry s modrotlačou. Na moldavskom festivale kultúry a športu sa samozrejme v kultúrnej produkcii predstavili aj domáci. V nedeľu to boli kapely Mona Lisa Smile, TúlÉLŐ zenekar, LGT Projekt zenekar, vystúpili žiaci moldavských škôl a tiež bolo ocenených 15 družstiev, ktoré sa zapojili do kampane Vyčistime si Moldavu. Špeciálne atrakcie a programy boli venované deťom: v piatok Rozprávkový chodníček v Hale K5, ktorý organizovalo CVČ - Cvrček a počas celého víkendu sa deti mohli vyšantiť na nafukovacích hradoch a zasúťažiť si so 6 maskotmi v amfiteátri. Mimoriadne pozitívny bol záver festivalu najmä pre 54 výhercov tomboly, ktorí sa potešili z hodnotných finančných a vecných darov, ktoré darovali miestni sponzori. Za pekný a hodnotný záver prázdnin po dlhom období spoločenskej izolácie počas pandémie patrí vrelé poďakovanie organizátorom, ktorí za relatívne krátky čas a v nepredvídateľnosti opatrení ponúkli Moldavčanom hodnotný program a pozitívne zážitky. Foto: Peter Takáč

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR v hodnote 2000 €. Zámerom projektu bolo priblížiť divákom diela prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení, zvýšiť záujem o tanec, hudbu a tradičnú kultúru Maďarov na Slovensku. Taktiež posilniť národnostné cítenie mladej generácie, ukázať ľudové umenie a kultúrne dedičstvo národa. Cieľom bolo priblížiť život našich maďarských predkov a ich pocity z tej doby vyjadrené tancom a spevom v originálnych krojoch. Pripomenúť najmä mladej generácii umelecké bohatstvo nášho ľudu. V záujme zachovania ľudových tradícii maďarskej národnostnej menšiny je snaha o obnovenie tanečných, speváckych a hudobných súborov, a to predstaviť tradičné ľudové dielo tanečného divadla Ifjú Szivek.

Športovci však mali počas festivalu širšiu paletu možností zašportovať si: či už na tenisovom turnaji v areáli Ekoinvent, kde hlavnú cenu získala dvojica Ján Janičko a Viliam Sanisló alebo v športovom areáli pod kopcom, kde Minifutbal Cup vyhrali Červení diabli. Na futbalovom štadióne si sily zmerali mládežnícke tímy 13-15 ročných nádejných futbalistov.

Pohár Bodvy sa niesol v tradičnom duchu a zúčastnilo sa ho aj napriek prísnym pandemickým podmienkam 164 športovcov - bežcov, cyklistov a korčuliarov. Výsledky vo všetkých kategóriách sú zverejnené na stránke https://www.poharbodvy.sk/ V behu zaujal Ukrajinec Anatoliy Malyy časom 1:18:46. Dramatické bolo aj finále cyklistov, kde prichádzali účastníci do cieľa v tesnom závese. Absolútnym víťazom sa stal Dušan Kozel z CVČ Domino, ktorý prešiel cieľom len o 0,04 sekundy pred Jakubom Kurtym obaja s časom 1:30:48. Víťazi si odniesli okrem cien aj dobrý pocit z prekonania vlastných síl a rekordov.

V sobotu 28.8.2021 sa na miestnom trhovisku konal farmársky a remeselnícky trh, na ktorom svoje výrobky predávalo 19 regionálnych výrobcov a pestovateľov. V neďalekom Inkubátore mali návštevníci možnosť zhliadnúť aj etnografickú trojvýstavu o modrotlači, o vytkávaných vzoroch z Abova a cez 200 prác autorov súťaže Suveníry s modrotlačou. Špeciálne atrakcie a programy boli venované deťom: v piatok 27.8.2021 Rozprávkový chodníček v Hale K5, ktorý organizovalo CVČ - Cvrček a počas celého víkendu sa deti mohli vyšantiť na nafukovacích hradoch a zasúťažiť si so 6 maskotmi v amfiteátri.

Projekt Mestského kultúrneho strediska s názvom „Tradičný dvor remesiel“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v hodnote 1000 €. Zámerom a cieľom podujatia bolo preniesť návštevníkov do histórie, kedy v hlavnej úlohe boli samotné ruky a zručnosť človeka, majstra remesla. Tradičný dvor remesiel prezentoval remeslá, ktorým sa venovali aj moldavskí remeselníci. Konkrétne remeslá: košikárstvo, medovnikárstvo, sviečkárstvo a tvorba z hliny a kože. Návštevníci sa oboznámili s tradičnými remeslami svojich predkov, prvkami výroby, prírodným materiálom a technikou výroby a motívmi ľudového umenia.

Začiatkom mája vyhlásilo mesto Moldava nad Bodvou v rámci projektu Modrotlač džínsovina monarchie medzinárodnú súťaž Suveníry s modrotlačou, ktorú spolu s vyhlasovateľom organizačne zastrešilo Mestské kultúrne stredisko. Vyhlasovatelia súťaže ako aj odborná porota mali mimoriadne ťažkú prácu, pretože do súťaže prišlo rekordných 231 návrhov od 95 účastníkov z celého Slovenska. Práce boli hodnotené anonymne len pod poradovým číslom návrhu. Predsedom poroty za partnera projektu mesto Encs bol Sándor Róbert, riaditeľ regionálneho výboru pre dedičstvo Abova. Ďalšími členmi poroty boli výtvarníci, grafici, pedagógovia, kultúrni pracovníci s dlhoročnou praxou a s úprimným vzťahom k tradíciám a remeslu. Súťažné práce boli prekvapením nielen vysokým počtom prihlásených žiakov a študentov, ktorí práve po roku zasadli do školských lavíc, ale aj kvalitou návrhov, ktorá predčila všetky očakávania. Pôvodne malo byť udelených do 10 ocenení v Moldave a 10 v meste Encs (samostatná súťaž Kvety Abova), avšak mnohé návrhy boli také vynikajúce, že sa porota nakoniec rozhodla zaradiť 56 z nich do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Z týchto návrhov si vyhlasovatelia vyberú zopár nápadov a vzorov na zhotovenie suvenírov - podľa náročnosti a finančných limitov projektu. Všetky ocenené práce však budú súčasťou pripravovanej výstavy, kde si ich budete môcť pozrieť. Všetkým držiteľom zlatého, strieborného a bronzového pásma úprimne blahoželáme. Zároveň za partnerov projektu vyjadrujeme úprimnú vďaku všetkým zúčastneným aj ich pedagógom, pretože každý návrh (profesionálny aj amatérsky) prispel k popularizácii a šíreniu tradičnej remeselnej technológie modrotlače v našom meste. Text: web www.moldava.sk / Janka Kovácsová

Vo štvrtok 24. júna 2021 o 15.30 hod. v predvečer svätojánskej noci sa otvorila v F-klube na prízemí MsKS popularizačná výstava o modrotlači s poetickým názvom Zahalená v modrom. Z pôvodne plánovanej popularizačnej výstavy, ktorá mala len na paneloch dokumentovať výrobu modrotlače však jej tvorcovia vykúzlili doslova malý modrý rozprávkový svet. Autorka libreta výstavy etnografka Ľudmila Mitrová približuje výrobu modrotlače a techniku reverznej tlače v historických súvislostiach, ale aj v už neznámych dobových pomenovaniach, kde sa dozviete čo bol pap, kypa, čiga, formštecher, grif, cúga … Svoje teoretické vedomosti prezentované na výstave zrozumiteľnou formou doplnila aj o výsledky aktuálnej etnografickej štúdie Moniky Bodnár o modrotlačiaroch v Above. Táto štúdia vzniknuvšia tiež z projektu zásadne doplnila doterajšie odborne publikované informácie o rozšírení modrotlače na juhu východného Slovenska.Výtvarníčka Timea Tóthová riešila nielen pôsobivú vizuálnu stránku výstavy, ale tiež graficky vytvorila z pôvodných vzorov – štočkov fyzický aj digitálny vzorkovník, ktorý bol kedysi pre modrotlačiarenských majstrov niečo podobné ako dnešné katalógy firiem.Spoluautorka inštalácie Andrea Lebocká sa zase „vyhrala“ s postupom výroby a vytvorila z každého náradia miniatúrne kópie, aby proces výroby priblížila aj malým deťom, ktoré nevedia čítať. Historikov a Moldavčanov na výstave zaiste zaujme rodostrom modrotlačiarenského rodu Fink/Finkey, na ktorom teoreticky popracoval archivár Martin Bartoš. Dozvieme sa z neho napríklad, že Finkeyovci prišli do Moldavy zo Spišských Vlachov, že to boli evanjelici, že boli početnou a váženou rodinou, ktorá sa roztrúsila od New Yorku, cez Szatmárnémety až do dnešnej Pápy, kde doteraz sídli múzeum s fungujúcou modrotlačiarenskou dielňou. Je to prepojenie na Moldavu alebo len náhoda? Tieto a mnohé ďalšie otázky sa vynárajú už pre ďalších bádateľov a nadšencov pre modré remeslo.Poďakovanie patrí aj Baníckemu múzeu v Rožňave, ktoré zapožičalo zo svojho fondu autentické zbierkové predmety a Szellemi Kulturális Örökség Magyarországon za poskytnutie licencie k premietaniu dobového filmu. Pre tých, ktorí nestihnú otvorenie bude pripravená v priestoroch Infocentra popularizačná brožúra, prístupná aj na mestskom webe a v infokiosku, ktorý bude inštalovaný na budovu MsKS počas leta, keď výstava poputuje do partnerského mesta Encs. Výstava Zahalená v modrom bude prístupná do 30. júla 2021 v čase otváracích hodín Infocentra. Výstava je realizovaná s podporou Fondu malých projektov z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v rámci projektu Modrotlač – džínsovina monarchie. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Foto: Peter Takáč

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. Zámerom projektu bolo interaktívne vzdelávacie podujatie zamerané na výučbu tradičného ľudového tanca profesionálnymi tanečnými lektormi sprevádzané živou ľudovou hudbou. Našim ďalším zámerom bolo predstaviť účastníkom počas Tanečných domov tance prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení, zvýšiť záujem o tanec, hudbu a tradičnú kultúru Rómov na Slovensku. Podujatie ponúklo prístupným spôsobom možnosť aktívne spoznať a naučiť sa to, čo je rokmi overené a súčasne nové, čím podnecuje a rozvíja vzťah mladých k tradičnej kultúre, spája ľudí bez rozdielu veku a súčasne poskytuje možnosť na vlastnej koži zažiť príjemnú atmosféru a neopakovateľnú zábavu.

DOMÁCE CHUTÍ A VONIA NAJLEPŠIE Farmárov a remeselných výrobcov kvalitných potravín a produktov máme vďaka novému trhovisku na dosah ruky. Ľudia z Moldavy n/B a z celého okolia spokojne nakupovali na Farmárskom a remeselníckom trhu mäso, syry, chutné cestoviny, lekváre, sirupy a mnoho ďalších dobrôt a ručne vyrobených výrobkov - kožené predmety, šperky, mydlá. Dlhé rady stáli aj pri predajných pultoch s priesadami a kvetinami. Bolo radosť pozerať na spokojné tváre kupujúcich. Keď sa pozrieme do histórie, tak sme si vždy kupovali to, čo bolo na dosah od ľudí, ktorých sme poznali. Či to bolo mlieko, syry, zelenina, bolo to úplne prirodzené a fungovalo to. Kaťdý mal kedysi svojho pekára, cukrára, zeleninára, rovnako ako lekára. Ľudia dnes opäť začali vyhľadávať miestnych farmárov, rodinné manufaktúry, čím podporujú lokálnu ekonomiku. Dnes sme ochotní dávať za lieky a výživové doplnky veľa peňazí a potraviny nám pripadajú drahé? Príďte radšej na naše trhy, kde zažijete priam rodinnú atmosféru a nájdete kvalitné potraviny a výrobky za dobrú cenu. Chceli by sme nadviazať na dávnu tradíciu pravidelných jarmokov a Farmárske a remeselné trhy chceme organizovať každý mesiac. Všetko pre vašu spokojnosť.

Tradície sa majú uchovávať v časoch dobrých aj v horších. Naši predkovia si ich ctili a možno vedeli prečo. S týmto odhodlaním sa pustili do netradičnej formy uchovávania tradície zamestnanci Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou. Vynášanie Moreny je starý slovanský obrad, ktorý v Moldave v rôznych formách pretrváva viac než 30 rokov. V minulom roku sa neuskutočnil, kvôli prísnym opatreniam a paralyzovaniu všetkých kultúrnych a spoločenských aktivít. Ale v tomto roku sa už zamestnanci MsKS rozhodli ho napriek všetkému zrealizovať - rešpektujúc všetky prísne protipandemické opatrenia. Zapálenú Morenu hodil do Bodvy primátor mesta Slavomír Borovský za účasti riaditeľky mestského kultúrneho strediska Adriany Szilágyiovej a riaditeľa Mestského športového klubu Tibora Podrackého. Všetci v nádeji, že sa spoločenský život v našom meste čoskoro obnoví a ľudia sa opäť začnú stretávať, športovať, navštevovať... a Morena bude v dohľadnej dobe PREMORENÁ.