Galéria 2016

Home / Galéria 2016

2023. | 2022.2021. 2020. | 2019 | 2018. | 2017. | 2016. | 2015.

V sobotu a v nedeľu si obecenstvo na Hlavnom námestí vychutnalo veľkolepý vianočný koncert. V sobotu vystúpili talentovaní hudobníci zo Základnej umeleckej školy. Pódium neskôr obsadili žiaci Základnej školy na Severnej ulici. Hlavným programom bolo vystúpenie maďarského herca, muzikálového speváka a moderátora Bereczki Zoltána. Dobrou voľbou bola aj návšteva vianočných stánkov, kde si návštevníci mohli vychutnať punč, varené víno na zohriatie a tak isto aj chutné pečené jedlá. V stánku Základnej školy na Severnej ulici sa predávali vlastnoručne vyrobené ozdoby. Nedeľa sa taktiež niesla v znamení dobrej nálady. Vianočný koncert obohatili svojimi anjelskými hlasmi žiaci Základnej školy na ulici Československej armády. Publikum žaslo pri CUP song-u v podaní mladých umelcov. Na koncerte vystúpili aj študenti Gymnázia Štefana Moysesa. Obecenstvu sa predstavili tancom a neskôr potešili návštevníkov talentovaní speváci Ruth Borovská, Simona Herichová a žiaci 2. ročníka osemročného gymnázia. V hlavnom programe vystúpil spevák Adam Ďurica, ktorý v roku 2008 získal Zlatého slávika v kategórií Objav roka. Dvojdňové podujatie navodilo výnimočnú atmosféru pred najkrajšími sviatkami v roku a zároveň bolo poďakovaním Mestského kultúrneho strediska návštevníkom za celoročnú priazeň. Na vianočnom koncerte prevládala výborná nálada, námestie sa naplnilo zabávajúcimi sa ľuďmi. Môžeme skonštatovať, že podujatie bolo dôstojným ukončením kultúrneho roka 2016.

Známy červený kamión so Santa Clausom mohli ľudia vidieť v televízore už v roku 1995 a postupne sa stal komerčným symbolom Vianoc. V piatok 9. decembra 2016. zavítal aj do nášho mesta, aby potešil všetky deti prekvapeniami a zaujímavým programom. Príchod vianočného kamiónu s napätím očakávalo stovky ľudí na Hlavnom námestí. Santa Claus a jeho pomocníci pripravili pre deti darčeky a interaktívne hry. Tí odvážnejší sa so Santom mohli porozprávať v jeho rozprávkovej izbičke a pošepkať mu svoje priania. Mnohé deti mu dokonca zaspievali pieseň či zarecitovali básničku. Vďaka Mestskému kultúrnemu stredisku bola súčasťou podujatia aj charitatívna zbierka na podporu chlapčeka z Budulova postihnutého detskou mozgovou obrnou. Každý, kto si v stánku zakúpil mikulášsku čiapku alebo sobie parohy s logom Coca-Coly, prispel na jeho liečbu. Symbolický šek od organizátorov prevzala mama 12 ročného chlapčeka. Finančné prostriedky zo zbierky využije rodina na rehabilitáciu, masáže a na kúpu zdravotných pomôcok.Santa Claus sa na konci svojej návštevy rozlúčil a zaprial Moldavčanom šťastné a veselé Vianoce. Červený kamión pokračuje vo svojej ceste za ďalšími poslušnými deťmi v ďalších mestách na Slovensku.

V nedeľu 27. novembra 2016 na Hlavnom námestí zapálili primátor mesta Slavomír Borovský so svojou manželkou Zuzanou Borovskou 1. sviečku na spoločnom adventnom venci. Program na Hlavnom námestí aj napriek daždivému počasiu zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko. Vystúpil v ňom ženský spevácky súbor Asszonykórus. Adventný veniec posvätil dekan rímskokatolíckej farnosti Mons. Gábor Bertalan

Dňa 18. Novembra zavítal do Moldavy jeden z najznámejších psychiatrov Maďarska, doktor Imre Csernus, aby vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnil prednášku spojenú s besedou. Csernus Imre ani tento krát neskrýval svoj strohý štýl. Vo svojej prednáške na tému vzťahov medzi partnermi neobchádzal obscénne, často vulgárne výrazy, ale predsa si získal obdiv obecenstva, ktoré už poznalo prednášajúceho a jeho prácu. Poukázal na najčastejšie problémy vzťahov medzi partnermi, na hlavné dôvody nedostatku sebavedomia a rozprával tiež o svojich skúsenostiach, ktoré získal v Celoštátnom psychiatrickom a neurologickom ústave. Ďalej definoval pojem dospelosti a poukázal na časté chyby rodičov. „Ja to skôr vidím tak, hoci viem, že rodičia chcú pre svoje deti len to najlepšie, ale neberú do úvahy, že ich zabezpečia len materiálne, to im dáva len materiálnu bezpečnosť, a nie citovú stabilitu. Rodičia nepoznajú seba samého a nie sú si vedomí svojimi vlastnosťami. A ani s tým, že už od útleho veku takto ukazujú svojím deťom klamlivé veci a ani si to neuvedomujú, že deti si toto osvoja, ako keď mačiatko sa naučí od veľkej mačky. Takže ani nevie, čo sa vôbec naučí. V skutočnosti sa dieťa naučí strašne veľa klamlivých vecí od svojich dospelých rodičov, ktorí sa hrajú na dospelých, ale v skutočnosti nie sú nimi. “ Vyjadril aj svoj názor na dokonalý partnerský vzťah. „Dokonalý partnerský vzťah sa môže vytvoriť len v daný deň, čiže teraz. Teda, pokiaľ ja sa viem teraz na druhého usmiať a viem, čo znamená milovať samého seba a na základe toho viem, že milujem toho druhého. Neopieram sa o druhého, viem, že ten druhý nikdy nebude mojím majetkom a preto nebudem mu rozkazovať a nebudem na neho žiarlivý. A poďakujem sa mu za ten moment, ktorý strávi so mnou. Pre mňa je toto dokonalý partnerský vzťah v rámci daného dňa, terajšia chvíľa.“ Z radov obecenstva už viacerí dobre poznali doktora Csernusa a jeho predstavenie v Moldave sa im veľmi páčilo.

Pred dvadsiatimi siedmymi rokmi sa spustila lavína, ktorá zmietla totalitný režim. Nežnú revolúciu začali predovšetkým československí študenti. Udalosti z novembra 1989 si pripomenula aj mládež v našom meste na koncerte v areáli amfiteátra. 17. november 1989. Moldavčania sa tak isto ako aj obyvatelia ďalších miest v republike zhromaždili na Hlavnom námestí, aby dali svetu jasný odkaz: Našou túžbou je žiť v slobodnej demokratickej krajine. Ľudia protestovali proti komunistickému režimu štrnganím kľúčov a všade na verejnosti zaznievali heslá nežnej revolúcie. V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu sa v areáli amfiteátra spomínalo koncertom. Podujatie otvorila príhovorom riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová. Koncert odštartovala prešovská kapela Komajota. Udalosti 17. novembra priblížila účastníkom podujatia videoprojekcia. Súčasťou krátkeho filmu boli symboly a osobnosti nežnej revolúcie. Zaznela pieseň pesničkára, fotografa a žurnalistu Ivana Hoffmana. Jej slová dokonale vyjadrovali pocity revolučného zhromaždenia. Študentov zabával v programe aj raper Kali. Mestské kultúrne stredisko zorganizovalo koncert pri príležitosti Dňa študentstva po druhýkrát a chce naďalej pokračovať v tejto tradícii. Moldavčania sa pred dvadsiatimisiedmimi rokmi postavili na Hlavné námestie. Potvrdili, že ak sa ľudia postavia za niečo, po čom túžia spoločne, môžu poraziť aj celý režim s jeho propagandou. A v Novembri ´89 dokázali, že to naozaj ide.

Mestské kultúrne stredisko pripravilo v rámci medzinárodného dňa zdravej výživy prekvapenie pre všetky deti v miestnych školách a škôlkach. Svetový deň zdravej výživy si pripomíname 16. októbra. na základe rozhodnutia konferencie OSN: je to výročný deň, keď bola v roku 1945 založená Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Zaujímavú akciu v Moldave zorganizovalo pre školy a škôlky Mestské kultúrne stredisko. Jeho zamestnanci ponúkali počas tohto dňa žiakom symbolické jablko. Október je v znamení výživy a zdravia nielen u nás, ale aj v iných krajinách. K tejto príležitosti sa koná veľa zaujímavých akcií, stretnutí, prednášok o zdravej výžive, zdravom životnom štýle, o význame pohybu pre zdravie. Súčasťou týchto akcií sú často ochutnávky a prezentácie jedál a nápojov. Deti vytvárajú na hodinách plagáty a iné výtvory s tematikou výživy, zoznamujú sa tak s potravinovou pyramídou, so zásadami zdravej výživy a s ukážkami vhodných jedálnych lístkov i zdravých a nezdravých potravín.

Dňa 11. októbra 2016 sa usporiadal v Mestskom kultúrnom stredisku ples seniorov pod heslom „Svet nie je len pre dvadsaťročných!“. Z pomedzi mesiacov je október mesiacom úcty k starším. V rámci tohto sa v našom meste usporiadal tohtoročný ples seniorov, kde sa zišlo viac ako 150 hostí, aby sa spolu zabavili, zatancovali a zaspievali, veď odreagovanie je potrebné pre každého. Program večera spestrili vystúpenia Živeny, Ženského zboru, ako aj speváckeho zboru, ktorý funguje pri klube dôchodcov. Do tanca hrala skupina Classic.

Oslava vína sa začala kladením vencov k soche Máté Laczkó Szepsiho. Práve táto historická osobnosť sa preslávila objavom spôsobu prípravy tokajského samorodého vína. Na ceremónii sa zúčastnil primátor mesta Slavomír Borovský. Podujatie poctili svojou prítomnosťou a veniec k pamätníku položili aj prednostka Mestského úradu Klára Vranaiová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová, riaditeľka Základnej školy na Severnej ulici Helena Dubinská a riaditeľka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Andrea Papp. V závere ceremoniálu vyjadrili svoju poctu rytieri vína. Dá sa skonštatovať, že sa na kladení vencov zúčastnilo málo zástupcov rôznych organizácií či inštitúcií. Neskôr v areáli amfiteátra čakal na účastníkov bohatý program v podobe vystúpení domácich súborov. Návštevníci mohli ochutnať rôzne druhy vín od domácich vinárov. Na podujatí súperilo 6 družstiev vo výrobe tej najchutnejšej klobásy v celom Údolí Bodvy. Odborná porota hodnotila okrem chuti aj vzhľad a spôsob prípravy mäsového pokrmu. Návštevníci si ochutnávku klobásy samozrejme nenechali ujsť. Víťazmi tradičnej súťaže vo výrobe klobás sa stalo družstvo Tibora Molnára s beťármi, ktorí sa do podujatia zapojili po prvýkrát. Hlavnú úlohu predsa len zohrávali miestni vinári. Ponúkali svoje najchutnejšie vína a čerstvý mušt z tohtoročného vinobrania. Deti si pri stánku vinára Zoltána Dobosa mohli vlastnoručne vyrobiť čerstvý nápoj z hrozna, vyskúšať si mohli aj jazdu na segwai. Na podujatí si teda mohli prísť na svoje všetky vekové kategórie. Vrcholom programu Festivalu vína vinobrania bol koncert zábavnej skupiny Traky. V závere podujatia potešilo prítomných žrebovanie tomboly, ktorú pre nich pripravila jedna z miestnych cukrární.

Na sobotňajšej súťaži vo varení hlavnú úlohu hrala fazuľa, hrach a šošovica - z rodiny strukovín. Fazuľový festival už po piatykrát zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v areáli Amfiteátra. Fazuľu má rád každý, o tom svedčil aj počet nahlásených skupín. Na súťaž vo varení sa mohol prihlásiť každý: súkromná osoba, spoločnosť, kolektív, civilná organizácia, kultúrna skupina. Jediným pravidlom bolo, že základom každého jedla mala byť niektorá zo strukovín. V gastronomickej súťaži si zmeralo sily 11 skupín. Vznikli vynikajúce jedlá z domácej fazule, z bielej fazule a zo zdravej kuchyne populárnej zelenej fazuľky. Podľa rozhodnutia poroty tohtoročný fazuľový festival vyhralo združenie Felvidéki Farkasok Motoros Egyesület. Víťazný perkelt pripravili z prasacích vnútorností a zo zelenej fazuľky. Na poprednom druhom mieste sa umiestnili Čierne oči- Fekete szemek z Turne nad Bodvou, a na treťom mieste sa umiestnila skupina z budulovskej škôlky Zelená rosnička. Súťaž prebiehala v dobrej nálade. Počas varenia hral na akustickej gitare a spieval Nikolas Harsányi. Každý kto navštívil podujatie si mohol nakúpiť produkty domácej výroby. Špeciality zo syrov, z medu, z vína, mäsové výrobky, medovníky a ručne vyrábané šperky. Po vyhodnotení súťaže zaspievala spevácke duo z Maďarska Joly a Suzy a neskôr aj skupina All Devils.

Ženský spevácky súbor Živena oslavuje 30. výročie založenia. Jubileum oslávili folkloristi slávnostným programom v areáli amfiteátra na folklórnom festivale Folklorika. Podujatie zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci so súborom Živena. Priaznivcom, ale aj bývalým členom festival ponúkol výber najlepších programových čísel z predchádzajúceho obdobia, ale aj novšie piesne. V galaprograme sa objavila celá plejáda folklórnych spevákov a tanečníkov. Publiku sa predstavilo niekoľko súborov – Hornád, Košičan, Košickí špivaci a detský zbor Zvonky. Okrem ľudovej hudby a tanca sa predstavil aj ľudový zabávač Jožko Jožka. V závere programu primátor Slavomír Borovský odovzdal plakety všetkým členom ženského speváckeho súboru Živena za šírenie dobrého mena a dlhoročnú reprezentáciu mesta, v ktorej chcú samozrejme pokračovať. Zvláštne poďakovanie patrilo umeleckému vedúcemu súboru, Petrovi Tomkovi za jeho dlhoročnú prácu v súbore. Jeho pôsobenie v Živene síce končí, ale žienkam bude aj naďalej pomáhať svojimi radami a občas k nim do Moldavy zavíta. Ženská spevácka skupina źivena vznikla v roku 1986. Ani jedna zo žien nie je rodáčkou z Moldavy. Stretli sa ženičky z rôznych kútov Slovenska. Ženy zo Živeny sú z najrôznejších regiónov. Z Gemera, zo Šariša, zo Zemplína, zo Spiša, zo Záhoria, ale aj z Abova..... Jedno však majú spoločné - lásku k ľudovým tradíciám, k ľudovému spevu. Po vystúpeniach nasledovali gratulácie zo strany miestnych súborov ako aj inštitúcií. Folklórny festival Folklorika ukončil spoločný spev všetkých zúčastnených súborov.

Veľký diskotékový žúr najpočúvanejšieho rádia na Slovensku sa uskutočnil v piatok 26. augusta 2016 pod holým nebom na Hlavnom námestí. Odštartoval ju obľúbený moderátor rádia Michal Sabo a hlavnou hviezdou večera bol spevák EGO. Účastníci sa mohli zabávať na aktuálne hity.

Sobotňajší program patril maratónu hudby, ale predovšetkým športu. Všetci milovníci pohybu si mohli prísť na svoje v rámci XVIII. ročníka Moldavského Pohára Bodvy. Pretekári súperili v behu, kolieskovom korčuľovaní a v cyklistike. Športové podujatie s medzinárodnou účasťou sa teší veľkej obľube a zúčastňujú sa na ňom profesionálni, ale aj amatérski športovci. Sobotňajšie popoludnie si užili milovníci ľudovej hudby. Známe piesne zazneli v podaní Čardáša z Abova. Na svoje si prišli aj tí, ktorí majú radi temperamentné vystúpenia. Na ulici Janka Kráľa sa prezentovala rómska kultúra v podaní miestnych súborov. Súčasťou trojdňového festivalu bol koncert akordeonistu Tomáša Valíčka v rímskokatolíckom kostole. Kultivované tóny očarili nielen návštevníkov z Moldavy, ale aj zástupcov partnerských miest mesta Moldava. Návštevníci si mohli vychutnať vystúpenie rožňavskeho ženského tria Mix Tape a maďarských speváčok Cserpes Laura a Janicsák Veca. Záujemcov prilákali do amfiteátra aj lákavé ceny v tombole. Šťastní výhercovia si domov odniesli napríklad bicykel, LCD televízor, Apple iPad či mobilný telefón Apple iPhone. Hlavnou cenou žrebovania bola darčeková poukážka v hodnote 1500 eur. Šťastným víťazom finančnej odmeny bol Moldavčan Peter Varga. Peniaze išli na správne miesto pre rodinu s dvomi malými deťmi. Symbolický šek výhercovi odovzdal primátor mesta JUDr. Ing. Slavomír Borovský. Vyvrcholením II. ročníka festivalu bol aj koncert obľúbenej speváčky Zuzany Smatanovej. Speváčka a skladateľka Zuzana Smatanová sa na koncerte predstavila s novou piesňou Horou. Zuzana skladbu zložila, napísala k nej text a dokonca ju aj produkovala. Mestské kultúrne stredisko chcelo pestrým programom festivalu osloviť čo najširšiu verejnosť z Moldavy a celého okolia. II. ročník festivalu kultúry a športu zakončil pouličný bál. Do tanca hrala skupina Jimmy Band.

Posledný júnový víkend patril II. ročníku Moldavského festivalu kultúry a športu. Mesto žilo počas troch dní pestrým spoločenským dianím. Piatkové horúce dopoludnie spoznávali svoje mesto žiaci a študenti zo základných škôl a gymnázia Š. Moysesa. Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s centrom voľného času CVrČek pre nich pripravili 9 stanovíšť so zaujímavými úlohami, pomocou ktorých získavali viac informácií o historických pamiatkach Moldavy nad Bodvou. Stanovištia sa nachádzali pri Múzeu, pri mestskom opevnení, pri katolíckom kostole, pri Sojkovej bráne, pri soche Szepsi Laczkó Máthého, pri židovskej synagóge, pri moldavskej jaskyni a pri pamätníku Szepsi Csombor Mártona. Víťazmi podujatia sa stali všetci, ktorí prišli zaujímavo stráviť zopár hodín a dozvedieť sa o svojom meste niečo viac. Neskôr nasledovalo slávnostné otvorenie Mestského kúpaliska primátorom mesta Slavomírom Borovským. Na otvorení Mestského kúpaliska sa zúčastnili zástupcovia mestských inštitúcií. Súčasťou programu boli aj športové turnaje žiakov všetkých škôl na území mesta. Vďaka projektu Košického samosprávneho kraja sa Mestskému kultúrnemu stredisko podarilo zveľadiť Múzeum vín Máté Laczkó Szepsiho. Vo vínnej pivnici pribudli nové informačné tabule pre návštevníkov, z ktorých sa dozvedia poznatky o pivničných priestoroch na území mesta a o histórii tokajského samorodého vína. Na slávnostnom otvorení pivnice sa zúčastnila aj vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja, Jana Kovácsová. Návštevníci si v piatok mohli vychutnať koncert Základnej umeleckej školy. Na pódiu vystúpili súbory Art Orchestra, Zekeres, Bad Romance a tanečný súbor. Milovníkov popovej hudby potešil koncert Dominiky Mirgovej a skvelej maďarskej speváčky Radics Gigi. Na svoje si prišla najmä mladšia generácia. Piatkový večer uzatvorila pouličná zábava, o ktorú sa postarala skupina New Anonym.

O tom, že v Moldave máme veľa šikovných a bystrých detí svedčilo množstvo úspechov v školských, okresných alebo krajských kolách rôznych súťaží. Školáci s výbornými výsledkami boli za svoje snaženie odmenení mestom na slávnostnom oceňovaní v pondelok 6. júna 2016. Slávnostné odovzdávanie plakiet žiakom a študentom všetkých škôl na území mesta sa uskutočnilo vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Podujatie sa začalo kultúrnym programom. Mesto v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom sa rozhodlo pokračovať v tradícii Centra voľného času Cvrček. Deň úspešných detí nadobudol slávnostnejší ráz. Ceny úspešným žiakom a študentom odovzdali primátor Slavomír Borovský, prednostka Mestského úradu Klára Vranaiová a riaditeľka kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová. Paleta dosiahnutých úspechov bola naozaj pestrá. Od vynikajúcich výsledkov na vedomostných súťažiach až po cenné umelecké výkony.

Pred tridsiatimi rokmi Okresný národný výbor rozhodol o spojení Budulova s mestom Moldava. Pri príležitosti okrúhleho výročia zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko a nezisková organizácia Voda a život oslavu pri budulovských rybníkoch. V sobotu 30. apríla 2016 ožil areál budulovských rybníkov pestrým programom. Na pódiu sa v úvode podujatia predstavili žiaci miestnych materských, základných a stredných škôl. Obyvatelia mestskej časti si pripomínali udalosti, ktoré spojenie Budulova s Moldavou sprevádzali pri dobrom jedle a pri priateľských rozhovoroch. Budulovčanov viažu k 1. januáru 1986 rôzne spomienky. O zlúčení obce s mestom nemajú všetci obyvatelia zhodný názor. Podujatie sprevádzalo množstvo atrakcií. Návštevníci sa mohli na svet pozerať z konského chrbta, vyskúšať si jumping či vychutnávať si program napríklad počas člnkovania sa na rybníku. Tí šikovnejší si mohli vlastnoručne vyrobiť košík. O zábavu sa postarali interpreti z Maďarska. Okolím sa šírila stredoveká hudba, ktorú neskôr vystriedala populárna muzika. Vyvrcholením podujatia bolo zapálenie vatry, ktorá má byť symbolom súdržnosti Budulova s Moldavou.

Od pondelka stojí na Hlavnom námestí tradičný máj. Pre všetky ženy v meste ho postavili žiaci Strednej odbornej školy. Kedysi mládenci stavali máje slobodným dievčatám ako prejav lásky. V Moldave sa táto tradícia zachováva symbolicky a to prostredníctvom jedného spoločného mája pre celé mesto. Stavanie vyzdobenej brezy na Hlavnom námestí sprevádzal program, v ktorom vystúpili žiaci Základnej školy na ulici Československej armády a deti z Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Mestské kultúrne stredisko ako hlavný organizátor sa snaží tradíciu stavania spoločného mája udržať pri živote už dlhé roky. Mládenci zo Strednej odbornej školy v závere programu vztýčili brezu vyzdobenú farebnými stuhami na poctu všetkým moldavským ženám ako výraz úcty a tiež ako symbol najkrajšieho mesiaca v roku.

V roku 2OO1 sa spojilo 12 nadšených žien a založili ženský spevácky zbor. Nazvali ho: Búzakalász – Pšeničný klas. Aj pred nežnou revolúciou bol v Budulove spevácky zbor, ktorý fungoval ako spevácky zbor pri roľníckom družstve. Žiaľ po revolúcií sa družstvo rozpadlo a s ním aj spevokol. Do založenia Búzakalász nebol žiadny zbor v obci, ktorý by naplnil túto potrebu. Podobný záujem a radosť zo spoločenského života spojila ženy a už 15 rokov spievajú, fungujú spolu. Zbor vedie od začiatkov Eva Weiszerová závideniahodným, mladistvým elánom. Po niekoľkoročnom nacvičovaní sa predstavili aj na folklórnej súťaži Bíborpiros szép rózsa, odkiaľ sa viackrát vrátili s krásnymi výsledkami. Na jubilejnej slávnosti v budulovskom kultúrnom dome viacero pozvaných hostí im ďakovalo za ich prácu, a gratulovalo za dosiahnuté pekné výsledky. Pozvané boli aj spevácke súbory z okolia, ktoré sa im za to odvďačili s krátkym programom. Medzi spevokolmi je veľmi dobrá spolupráca, ktorá bola viditeľná aj na podujatí. Vďaka pravidelnému nacvičovaniu a húževnatej práci sa Búzakalász stal neoddeliteľnou súčasťou obecnej komunity. Je stálym účinkujúcim pamätných udalostí a slávností. Búzakalász je svedectvom toho, že spev a hudba má obrovskú silu v budovaní komunity.

Deň Zeme má 46 rokov. Posolstvo je stále rovnaké – chrániť planétu pre ďalšie generácie. Aj mesto Moldava využilo 22. apríl na uctenie si Dňa Zeme organizovaním dobrovoľníckych aktivít zameraných na čistenie prírody, krajiny a verejných priestranstiev. Dobrovoľníci sa stretli, aby pomohli odbremeniť životné prostredie od množstva odpadkov a čiernych skládok. Pracovalo sa v lokalite pod kopcom, pri nábreží Bodvy ako aj v areáloch škôl. Tradičnou súčasťou akcie bol v Základnej škole na Severnej ulici zber papiera. Uskutočnili sa aj rôzne prednášky v mestskej knižnici. Žiaci Základnej školy na ulici Československej armády zorganizovali konferenciu. V spolupráci so Správou zelene a Mestským kultúrnym strediskom dobrovoľníci urobili kus dobrej práce. Na námestí Budovateľov a na kúpalisku sa vysadili okrasné stromčeky. Pôvodný vzhľad nadobudla kaplnka svätého Rócha. Hanlivé nápisy natreli žiaci cirkevnej školy farbou. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Téme sa budeme venovať aj v relácii Z nášho života.

Do nášho mesta zavítala dvojica skvelých hercov, ktorí 5. apríla 2016 vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska privítali obecenstvo so svojim programom, ktorý niesol názov: Színházi élet – Divadelný život. ,,Hétre ma várom a nemzetinél“ – Na siedmu Vás čakám pred národným – kto by nepoznal tento starý šláger? Také a podobné piesne odzneli na pódiu MsKS v podaní Viki Rákovej a Györgya Derzsiho. Hoci vyslovene spievali piesne 30-tych, 40-tych a 50-tych rokov, oslovili nielen staršiu ale aj mladšiu generáciu. Na pódiu odzneli známe aj menej známe piesne. Sála naplnená nadšeným obecenstvom sa s radosťou zapojila do predstavenia. Počas hudobného večera sa podarilo dvojici navrátiť podaktorým ich mladosť a krásne spomienky. Umelci vytvorili fantastickú atmosféru, za ktorú sa obecenstvo odvďačilo dlho trvajúcim aplauzom.

22. marca 2016 Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Mestskou knižnicou pripravilo pre deti základných škôl Veľkonočné tvorivé dielne v priestoroch F-klubu. Vyskúšali si niekoľko techník zdobenia kraslíc a hotové výrobky si odniesli ako darček.

Do dnešných čias sa nám zachoval obrad vynášania Moreny. Tento zvyk sa prvýkrát u nás spomína v 16. storočí. Hovorí o tom, že mládež na smrtnú nedeľu vynáša bábku zhotovenú z dvoch drevených palíc v tvare kríža na ktoré je namotaná slama. Túto bábku obliekali do sviatočného kroja, alebo svadobných šiat. Potom s ňou za spevu obchádzali dedinu a nakoniec ju z nej vyniesli. Za dedinou ju hodili z mosta do vody, alebo upálili vo vatre. Ľudia pritom verili že vynášajú smrť, zimu a tak privolávajú jar. Tento rok sa do programu vynášania Moreny zapojili študenti Gymnázia Štefana v sprievode ženskej speváckej skupiny Živena a žiaci Základnej školy na Severnej ulici. Sprievod sa vybral k rieke Bodva spievajúc tradičné ľudové piesne. Zapálenú Morenu vhodil do rieky primátor mesta Slavomír Borovský a symbolicky sme tak 21. marca privítali jar v našom meste.

V utorok 16.2.2016 sa uskutočnila v F-klube prednáška košického cestovateľa Zdenka Somorovského, ktorý vo forme pútavej prezentácie rozprával o jeho zážitkoch počas pôsobenia v Brazílii a po plavbe cez rieku Amazonku.

Deň maďarskej kultúry 22. január oslavujeme od roku 1989. Pred 193 rokmi v tento deň ukončil text maďarskej hymny, modlitbu národa Ferenc Kölcsey na svojom statku v Szatmárcseke. Z tejto príležitosti zorganizovala miestna organizácia Csemadoku v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom vo štvrtok 21. januára 2016 vo veľkej sále podujatie s názvom Deň maďarskej kultúry. Ani Moldavčania nezabudli na svoje tradície, na pestovanie kultúry. Stretli sa spevácke zbory, folklóristi, aby spevom, poéziou oživili umelecké hodnoty. Program dosiahol svoj cieľ, upriamil pozornosť na tie hmotné a duševné hodnoty, ktoré právom cítia za vlastné. Program vystupujúcich bol pestrý: od najmladších až po najstarších. Jolana Máthéová rod. Domonkosová a Ján Szitás obdržali ocenenia vydané MKP za duševné obohatenie a taktiež ceny od OV Csemadok. Zaujímavosťou podujatia boli Gönci Betyárok Hagyományőrző Egyesület z Maďarska. Možno v tento deň sa podarí upriamiť pozornosť na také hodnoty, ktoré boli udržiavané už storočia.

9.2.2016 Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Mestskou knižnicou pripravilo pre deti základných škôl Fašiangové tvorivé dielne v priestoroch F-klubu. Deti si ozdobili fašiangové masky rôznymi technikami a na záver si pochutnali na čerstvo upečených šiškách.

V utorok 24. novembra 2015 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnilo tradičné popoludnie plné zábavy pre dôchodcov. Podujatie poctil svojou prítomnosťou aj primátor mesta Slavomír Borovský, ktorý vyslovil poďakovanie seniorom za ich doterajšiu prácu pre spoločnosť a poprial im veľa zdravia do ďalších rokov. V programe vystúpili ženský spevácky súbor Živena, Asszonykórus a zmiešaný zbor Bodva. Dôchodcovia na chvíľu zabudli na svoj vek a pustili sa do tanca. Dobrá nálada vo veľkej sále prevládala od prvej chvíle.