Galéria 2019

Home / Galéria 2019

2022.2021. 2020. | 2019 | 2018. | 2017. | 2016. | 2015.

Udeľovanie mestských ocenení je významnou udalosťou, ktorá sa každoročne koná koncom roka v slávnostnej atmosfére vo veľkej sále mestského kultúrneho strediska. Tentokrát sa konalo 19. decembra 2019, spolu so slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva za účasti všetkých poslancov, rodinných príslušníkov, kolegov a priateľov ocenených. Po štátnej hymne a úvodných slovách zaznela populárna pieseň Unikát - s názvom príznačným pre túto udalosť - v podaní Mirky Lovászovej a v sprievode kláves učiteľky Barbory Bystrej. Potom nasledoval príhovor primátora mesta Slavomíra Borovského, v ktorom vyzdvihol osobnú angažovanosť nielen ocenených, ale všetkých tých, ktorí prikladajú ruku k dielu pri rozvoji nášho mesta a vytvárajú jeho pozitívnu stopu. Nasledovalo samotné udeľovanie cien. Všetci ocenení boli auditóriu predstavení životopisom s dôrazom na dôvod ocenenia ako aj krátkou filmovou dokrútkou, kde sa prejavil aj ich osobný ľudský a emocionálny rozmer. boli mestské ocenenia udelené: Ing. Andrejovi Demkovi - členovi Predsedníctva regionálnej rady Csemadoku Košice-okolie a podpredsedovi Cserehátskeho ľudovoumeleckého spolku pôsobiaceho v údolí Bodvy, Kaňapty a Hornádu za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu Moldavy nad Bodvou a okresu Košice-okolie v oblasti národnostnej kultúry. Cena mesta Moldava nad Bodvou bola udelená aj Františkovi Gregušovi, predsedovi Miestnej organizácie Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou za celoživotnú snahu o vzájomné porozumenie a rozvíjanie spolupráce so všetkými školami v meste a v regióne s cieľom zapájania mladej generácie do rozvíjania kultúrneho dedičstva našich predkov. Cenu mesta Moldava nad Bodvou dostala aj Réka Harajdová talentovaná mladá reprezentantka za zisk niekoľkých významných titulov v kickboxe, 5-násobné víťazstvo svetového pohára, 2-násobný zisk striebornej medaily na Majstrovstvách sveta a 3-násobný zisk bronzovej medaily na Majstrovstvách Európy. Poslednú cenu mesta Moldava nad Bodvou mestské zastupiteľstvo udelilo Štefanovi Matisovi za jeho prínos pri ochrane a výskume netopierov, ktoré napomáhajú rozšíreniu dát o živote tohto biologického druhu a podmienkam ich prežitia v prostredí. Menovaný sa ceremoniálu nezúčastnil z dôvodu vážnych pracovných povinností. Ceny mesta - diplom, plaketu a finančný dar odovzdávala poslankyňa Janka Ločová, oceneným kyticou kvetov blahoželal primátor mesta, prednostka mestského úradu a súčasťou odovzdávania ocenení bol aj slávnostný zápis do kroniky. Cena primátora za rok 2019 bola udelená Arpádovi Terneiovi za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky vo výchove a vzdelávaní. Druhú cenu primátora za rok 2019 získala pani Eva Hudáková za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky vo výchove a vzdelávaní. Za ocenených záverečné slovo, poďakovanie a báseň predniesol Andrej Demko. Slávnostný ceremoniál sa ukončil pozvaním na čašu vína s občerstvením a neformálnymi srdečnými rozhovormi, ktoré upevňujú vzájomné spolužitie, úctu a spolupatričnosť obyvateľov nášho mesta. V piatok 17. januára 2020 si prebral od primátora mesta Cenu primátora za rok 2019 posledný z ocenených Štefan Matis, ktorý sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť ceremoniálu slávnostného udeľovania mestských ocenení.

V sobotu a v nedeľu 14.-15. decembra 2019 si obecenstvo na Hlavnom námestí vychutnalo vianočné koncerty i trhy. Hlavné námestie ožilo blížiacimi sa sviatkami. Návštevníkov čakalo priestranstvo plné vôní, chutí, svetiel a hlavne dobrej nálady. Mestské kultúrne stredisko a Mesto Moldava nad Bodvou aj tento rok pred Vianocami usporiadali vianočné trhy, kde rozvoniavali sladké aj slané dobroty a podávalo sa varené víno a primátorský punč. Podujatie svojim príhovorom a s prianím pokojných vianočných sviatkov v kruhu rodiny otvorila riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová a primátor mesta Slavomír Borovský. V sobotu v programe vystúpili žiaci Základnej školy na Severnej ulici, študenti Gymnázia Štefana Moysesa a ŽSS Asszonykórus. Svojim jedinečným programom navodili dokonalú vianočnú atmosféru. Neskôr publikum zabávala slovenská speváčka Veronika Rabada. Nedeľa bola taktiež plná zaujímavých vystúpení. Sviatočné melódie vyčarili žiaci Základnej školy na ulici Československej armády, Spojenej cirkevnej školy Bl. Sáry Salkaházi a ŽSS Živena, ktorí zborovo zaspievali tie najkrajšie vianočné piesne. Návštevníkov potešil aj maďarský spevák kapela Pál Dénes s kapelou. Kvalitným koncertom potešil nielen skalných fanúšikov, ale široký okruh poslucháčov. Predvianočný čas je skvelou príležitosťou na to, aby sa obyvatelia stretli, zabavili sa spolu a porozprávali sa pri dobrom jedle či varenom vínku a spoločne sa naladili na najkrajšie sviatky v roku.

Podvečer 14. decembra 2019 sa v Podnikateľskom inkubátore opäť odohral jeden z najemotívnejších koncertov v roku. Mestské kultúrne stredisko v spolupráci so Základnou umeleckou školou zorganizovalo toto podujatie a ponúklo tak verejnosti jedinečný zážitok v podobe mestského Adventného koncertu žiakov a pedagógov ZUŠ Moldava nad Bodvou. Hosťom večera bola operná speváčka Lívia Nagy Abaházi, ktorá svojim sopránom potešila ucho, ale aj oko diváka. Vrcholom koncertu bolo vystúpenie školského Art Orchestra pod vedením uč. Renaty Tóthovej.

A december kezdete mindig a Mikulás eljövetelének szellemében zajlik, így azt is mondhatnánk, hogy minden gyerkőc ünnepe. A pirosba öltözött kedves kis öreg úr, aki minden gyermeknek szívébe boldogságot hoz, ezen az éven sem okozott csalódást nekik december 6. eljövetelével városunkba. Szent Miklós ünnepének előestéjén minden lurkó szikrázó szemekkel helyezi el megtisztított csizmácskáját háza ablakába, s leírhatatlan buzgalommal várja, mi fog vele történni. A Mikulás elérkezve saját napjához, az angyala és az ördög kíséretében látogatta meg városunk óvodáit, s halmozta el a gyermekeket mindenféle édes és egészséges finomsággal. No persze óvodásainknak ki kellett érdemelniük a sok jóságot, amikre egész éves jó magaviseletükkel és az ünnep napján énekükkel és szavalatukkal szolgáltak rá. Ugyancsak hatalmas szeretettel fogadták a Mikulást a Szent Erzsébet Nyugdíjasotthonban is idősebb polgártársaink. Élénk beszélgetésbe elegyedve gondoltak vissza a régi gyermekkori emlékeikre és énekeikkel hálálták meg a piros ruhás úr eljövetelét. Nyugdíjasaink példaértékűek lehetnek számunkra abban, hogy az apróságoknak örülni igazán nem korfüggő. A városi Mikulás tartalmas napját a Városi Művelődési Központ nagytermében zárta, ahol mindenki láthatta, s találkozhatott vele, aki csak megjelent. A piros ruhás, fehér szakállú, püspöki süveggel a fején osztogatta a nagylelkű ajándékokat, melyekért cserébe a gyermekek ígértet tettek neki, hogy továbbra is jók lesznek. Ez a nap valóban igaz varázserővel rendelkezik, mely nem csak lurkóinkat képes elvarázsolni, de minket magunkat is. Szent Miklós napja a szepsiek szívébe igazi ünnepi adventi hangulatot hozott, amit a karácsony tetőzött be igazán.

Szepsi főterét már az adventi koszorú és a karácsonyfa díszíti. Ünnepi fénybe öltözött a városi hivatal épülete is. A város polgármestere, Slavomír Borovský, felesége Zuzana Borovská társaságában meggyújtotta az első adventi gyertyát. A művelődési központ szervezésével a Živena és az Asszonykórus dalai emelték az esemény fényét.Városunk adventi koszorúját megszentelte a római katolikus plébánia dékánja, Mons. Gábor Bertalan,

Határon túli nemzeti tánc 77 verbunk a végekről 1715-ben a pozsonyi országgyűlés és a bécsi udvar hosszas tárgyalásait követően törvényerőre emelkedett az állandó közös hadsereg felállítása. Mindez hozzájárult a bécsi udvar érdekeit szolgáló ezredek számának megnövekedéséhez, megkezdődött a szabad és erőteljes toborzás. A verbunkos tánc tulajdonképpen a Verbung Kommandók tevékenységének egyik meghatározó eszközeként terjedt el és épült be fokozatosan a reformkor idején, egységes kulturális értékként a hagyományos falusi tánc- és zenekultúrába egész Közép-Európában. A Határon túli nemzeti tánc Felvidék, Erdély, Kárpátalja és a Partium területein gyűjtött archív filmfelvételek alapján nyújt hiteles és átfogó képet az egykori verbunkos hagyományokról. Az előadás 60 perce alatt nyomonkísérhetjük, hogyan épült be az új stílusú tánc az egyes nemzeti kultúrák régi stílusú táncai közé és milyen formákban folklorizálódott a csárdás a verbunk és a népies műdal Közép-Európa területén. Az Ifjú Szívek Határon túli nemzeti tánc című műsorát, melyet 2019. október 16-án adott elő a szepsi kultúrház nagytermében a Kisebbségi Kulturális Alap anyagilag támogatta.

Október első szombati napja igazán hidegnek és esősnek volt mondható. Mindez azonban nem jelentett gondot a Szepsi Városi Művelődési Központ által megrendezett Kolbászfesztivál megközelítőleg 150 résztvevőjének az Amfiteátrumban. Arról nem is beszélve, hogy a kolbászoknak így még ideális körülmény is teremtetett. Bár az elején 10 csapat jelentkezett, hogy megmérettesse magát, a végén csupán heten kezdtek neki a versenynek. A versenyzők igazán nem nevezhetők újoncoknak, így már mindenki értette a dolgát, s nem maradt számukra más, mint betartani a szabályokat, majd megfelelni a zsűri előtt. 10:00 órától aztán megkezdődhetett a nagy megmérettetés. Ami a zsűri összetételét illeti, a következő szakemberekből állt: a hentes Pačay Viktorból, Béreš József szakácsból és az Encs partnervárosunkból érkező Matus Andrásból. A verseny befolyásolásáról vagy bundáról szó sem lehetett, ugyanis a lányok a kultúráról dolgukat értvén 14:00 órakor az értékelésre szánt mintákat összeszedték, majd úgy helyezték el őket a tepsiben, hogy még véletlenül se keveredjenek össze. Így kerültek aztán a zsűri elé a kész kolbászok, melyeket három kritérium alapján értékeltek: íz, külső és állag. 15:30 órától a pódiumon pedig elhangzott a döntés: A győztes nem más, – ahogyan a múlt éven is – mint a Veselá zebra óvoda. A második helyen a Dream team, a harmadikon pedig a Betyárok végeztek. S arról, hogy a nagy munka alól a csapatok feloldódjanak, s a látogatók kicsit felmelegedjenek Demeterék, az encsi Fügödi Dalárda és a szepsi ZEKERES együttes gondoskodtak nagymértékben. A nap zenei csúcspontja pedig nem más volt, mint a neves magyarországi pop-rock zenekar, a GROOVEHOUSE. Annak, aki pedig kevesellte, vagy a finomságokat elmulasztotta, nem kellett csüggednie, ugyanis alkalom volt húsételek vásárlására egyenesen miskolci eladóktól, de egyéb kényeztetések is fel-fel bukkantak, mint a méz, a mézeskalács, kürtőskalács vagy éppen nyalókák. Természetesen alkalom volt borozásra is, s aki úgy gondolta, kézművesektől vásárolt kerámiával vagy ásványból készült karkötővel is hazatérhetett.

Finom helyi borok és pazar cigányzene jellemezte a második alkalommal megrendezett Vinalia borkóstoló estet, amelyet a címer felavatása után tartottak a helyi kultúrházban. A Városi Művelődési Központ a felújított bodollói kultúrházban rendezte meg idei borkóstolóját, ahol vidékünk helyi borászai kínálták portékáikat. A rendezvényt Kováč Imre nyitotta meg, aki üdvözölte a jelenlévőket. A résztvevők Somogyi Gergely borszakértő tartalmas előadásának keretében megismerked vidékünk bortörténetével. Az eseményen bemutatkozott a Demeter és a Kovács borászat. Az isteni nedű kedvelői bőséges kínálatból választhattak jobbnál jobb boraik közül. Az alkalomhoz tradicionális zene és tánc is párosult. A talpalávalót a résztvevők nagy örömére idén is az Oszkár Gipsy Band cigányzenekar szolgáltatta.

Bodollóban a hétvége programokban gazdag volt. 2019. szeptember 21-én, pénteken elérkezett a sokak által oly várva várt nap: felavatták a városrész új címerét. A közigazgatásilag Szepsihez tartozó Bodolló, még 2015-ben döntött úgy, hogy saját szimbólumokat szeretne. A városrész címer- és zászlótervezetének elkészítése azonban, több mint 4 évig tartott. Figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy a városrész egykoron két különálló községből, Kis- és Nagy-Bodollóból állt. A címer felavatását ezért is kötötték össze, Kis és Nagy-Bodolló egyesülésének 130. évfordulójával. Az ünnepség egy közös lovas felvonulással vette kezdetét, majd a kultúrház előtt Borovský Slavomír, Szepsi város polgármestere tartott beszédet. Ezután Kovács Imre majd Bodnár Béla, a Csemadok Bodollói Alapszervezetének alelnökei szóltak az egybegyűltekhez. A címert Borovský Slavomír és Bodnár Béla közösen leplezte le a Búzakalász helyi asszonykórus énekének kíséretében. A címertervezetet Kovács Imre történelemtudományi kutatómunkája alapján készítették. A két helység több százéves pecsétjeit vizsgálták meg és szerkesztették eggyé a címerben. A címer és a zászló egy közösséghez való tartozást, a közös nemzeti és kulturális gyökereket jelképezi és fontos a helyiek identitástudatának erősítésében is.

2019. augusztus 28-án a Szlovák nemzeti felkelés 75. évfordulójára emlékeztünk. Ezen alkalomból koszorúkat helyeztünk el a 4. ukrán front elesettjeinek emléktábájára, a Štefan Moyzes gimnázium előtti parkban, akik a második világháborúban vesztették életüket még 1945-ben. A Szlovák nemzeti felkelés hősi halottai előtt tiszteletüket rótták le, Borovský Slavomír, Szepsi város polgármestere, Szilágyi Adriana, a Szepsi Városi Művelődési Központ igazgatónője és a városban működő iskolák igazgatói. A megemlékezésen a Živena asszonykórus is felépet. A Szlovák nemzeti felkelésre büszkén emlékezünk, ugyanis azok a katonák, partizánok és harcosok, akik életüket vesztették a harcokban, a mi szabadságunkért és az igazságért estek el.

Hagyományosan a nyári szünidő előtti utolsó hétvégén zajló fesztivál programjaiból nemcsak a szepsiek, hanem a környékbeli látogatók is érdeklődésük szerint választhattak. A szombati nap a Fő utca lezárásával kezdődött, hiszen itt zajlott a 21. Szepsi Bódva-kupa. A szombat délután a 100 éves szepsi fociról szólt. Az Öregfiúk csapata a Főtéren találkozott, majd a fúvószenekar és a mazsorettek kíséretében az amfiteátrumba vonultak, ahol átvehették a polgármeseri elismeréseket. Velük volt a pódiumon mindenki, aki részt vett szepsi sportéletének fejlesztésében. Az elismerések átvételét kötetlen beszélgetés és megvendégelés követte, majd az Öregfiúk csapatának ünnepi mérkőzése, melyre csaknem 700 látogató volt kíváncsi. A Ferencváros Budapest csapatát 3:2 arányban legyőzte Szepsi csapata. Délben az F-klubban a BAFF SA civil szervezet nyitotta meg kiállítását, melyen 47 gyermek, roma szimbólumok alapján alkotott kreatív munkáját tekinthettük meg. Rusnák Rudolf, a szervezet elnöke pozitívan értékelte az alkotások színvonalát és hozzátette, hogy a tervezett 14 díj mellett további díjakat is átadtak. A helyi művelődési központ helyt adott számos kulturális programnak, mint a Ščamba, a Drišľak, vagy a retro zene örökifjú képviselője, az új Dolly plusssz koncertjeinek, és természetesen irányította a fesztivál mentét a sátraktól kezdve a kísérő programokon át. A látogatók pozitívan értékelték a fesztivált, de a „kultúrás lányok“ már most azon gondolkodnak, hogy hogyan tovább? Szilágyi Adriana, a művelődési központ igazagtója nagyra értékeli munkatársai munkáját, a város segítségét és a támogatók adományait, de nyíltan beszélt a változtatás szükségességéről is: „A nagyobb változtatások bátorságot igényelnek majd, hiszen már magát az időpontot is változtatni fogjuk, amely az iskolai év utolsó hétvégéje és mint olyan, eléggé túzsúfolt. A jobb együtteseknek is már előre be van táblázva a tevékenységük akár több évre előre is. A sportversenyeken résztvevők érdekében gondolkodunk a sport és a kultúra szétválasztásán is, ami az időpontokat illeti. Figyelembe véve mindezeket minél előbb dönteni szeretnénk a változtatások mibenlétéről.“

Szepsiben sok ügyes gyerek van, akik különböző versenyeken képviselik iskoláikat. Ügyességükért és igyekezetükért a város, a művelődési központ szervezésével kitüntette ezeket a gyerekeket. A plakettek ünnepélyes átadására a kultúrház nagytermében került sor, a rendezvény kultúrműsorral kezdődött. Elismerésben részesültek azok a diákok, akik tudományos, művészeti és sportversenyeken értek el sikereket. Ügyességüket városi, kerületi, megyei, sőt, országos és nemzetközi terepen is bizonyították. A díjakat Borovský Slavomír polgármester és a művelődési központ igazgatója, Szilágyi Adriana adta át. Minden kitüntetett diák megérdemelte az elismerést, amely újabb sikerek elérésére buzdíthatja őket a jövőben.

2019. június 1-én Szepsi városi művelődési közpönt több helyi szervezettel karöltve megszervezte a már hagyományosan gyermeknappal egybekötött Bodollói napot. A főzőversenyen kívül gyermekprogramok és koncertek várták az érdeklődőket. A délelőtt folyamán zajlott főzőversenynek nagy sikere volt. Összesen 9 csapat versengett egymással a legjobb főztért járó címért. A zsűrit elkápráztatta a The best team bárányból készült étele, de készült ezen kívül sok más finomság is. Gyermeknap alkalmából a helyi óvoda pedagógusai izgalmas vetélkedőkkel várták a legkisebbeket. Ezután a Kobold zenekar fergeteges műsorán szórakozhattak a gyerekek. A programot a helyi és környékbeli népművészeti csoportok fellépése színesítette. Este a tornaljai Contra Band együttes koncertjét hallgathatták meg a résztvevők. A tábortüzet Krusinsky Norbert polgármester helyettes lobbantott lángra, amely egyben a nap fénypontja is volt. Ezután az éjszakába nyúló szórakozás vette kezdetét.

Ezéven is megszerveztük a Szepsi Babfesztivált, amely finom ételek főzésével és kóstolásával, családias és vidám légkörben zajlott. Mivel a babételek elkészítése időigényes, a vetélkedő csapatok már délelőtt munkához láttak. Közben a házi készítésű termékeket árusítók is felállították sátraikat. A fesztiválon résztvettek a helység testvérvárosai közül Tišnov (Csehország), Székelykeresztúr (Románia) és Karcag (Magyarország) képviselői is. Az ételek alapját többnyire saját termesztésű tarkabab képezte. A verseny végén 15 résztvevő csoportot értékelt a zsűri, egyúttal a Tisztítsuk meg Szepsit! - kampány résztvevőit is megjutalmazta a polgármester, Slavomír Borovský. A zsűri döntésének értelmében az első helyet Székelykeresztúr partnervárosnak sikerült bezsebelnie, őket követte a „természet és vadászat fiatal barátainak a köre” (Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva), a harmadik helyezett pedig Karcag partnerváros lett. Az egész napos rendezvényen felléptek a Szepsi Dorombosok, Dobos Csenge, az All Devils és az eredményhirdetést követően a 3+2 együttes zárta a résztvevők véleménye szerint fergetegesre sikeredett rendezvényt. Természetesen a nap folyamán bárki megkóstolhatta az elkészült babgulyásokat, és akinek netán nem jutott, az kárpótolhatta magát a helyi őstermelők termékeivel. Foto: Slavomír Halapi

Szepsiben immár tradícióvá vált, hogy április utolsó napján a város főterén májusfát állítanak. A mai rendezvényen tiszteletüket tették többek között a város elöljárói és a művelődési központ alkalmazottai. Szilágyi Adriana, a városi művelődési központ igazgatónője elmondta, a hagyomány lassan már 30 évre nyúlik vissza, s tekintélyét ma is őrzi. Továbbá hozzátette, mindig is a helyi iskolák bevonásával emlékeztek erre a több évtizedes tradícióra. Az idei májusfaállítást a szlovák tannyelvű Észak utcai alapiskola és a magyar tannyelvű Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda gyermekei hagyományos néptáncukkal tették színesebbé, majd őket követően a Szepsi Szakközépiskola diákjai együttesen állították fel a színes szalagokba öltöztetett fát, melyet maguk vágtak ki. Májusfát egyébként a kereszténység előtti időkben a fák újjászületésének tiszteletére állítottak, mára a májusfa a szerelem, a tisztelet és a vidámság jelképévé vált. A hagyományhoz hozzátartozik, hogy a régi időkben a vőlegény és barátai a menyasszony háza elé állították fel a májusfát. A legények április utolsó napján az erdőben kiválasztanak egy magas nyírfát, a törzsét a csúcsáig lehántják, a tetejére színes szalagokat és egy liter bort kötnek.

A városi művelődési központ 2019. április 4-én beszélgetést szervezett Antónia Mačingová íróval, az egészséges táplálkozás tanácsadójával. A háromkötetes "Egye magát karcsúra" című művében hangsúlyozza, hogy nem diétáról van szó, hanem egy fokozatos átmenetről a tartós étkezési szokások felé. A szerző elmesélte a táplálkozási változtatások bevezetésének történetét saját és mások mindennapjaiba, amivel ezreknek nyújtott segítséget.

Ha lehetősége lenne, újra kezdené az életét? Többek között ezzel a kérdéssel is foglalkozik a „Még egyszer, de jobban!“ című tragikomédia. Michael Engler műve egy széthulló házasságról szól, amely egy váratlan baleset folytán kap egy második esélyt. A színmű 2019. március 24-én került bemutatásra a Szepsi Művelődési Központban. A mű egy valaha ambíciókkal teli, sikeres, de ellustult író sorsát mutatja be. A felesége helyett csak az alkohol és a szeretői érdeklik. Amikor már a válás fenyegeti a kapcsolatot, a főhőst baleset éri és kómába esik. Amikor magához tér, rádöbben, hogy nem emlékszik élete elmúlt 15 évére. Nem érti, hová lett a nagyravágyása, ahogyan azt sem, miért csalta meg a feleségét, hiszen szereti. Elkezd harcolni a tönkrement kapcsolat megmentéséért. A kérdés az, vajon ennyi szenvedéssel telt év után képesek lesznek-e újrakezdeni, „de jobban“? A történet főszereplője Marko Igonda és Anikó Vargová, valamint Kristína Greppelová és Martin Mňahončák, aki egyben a színmű rendezője is.

A Szepsi Kiszehajtás 30 éves történelme folyamán sok minden történt már: csaknem meggyuladt a polgármester, ellopták a bábut, nem volt hová bedobni, ezért háromszor is megrendezték a Kiszehajtást abban az évben. Szlovákiában a Kiszehajtásnak pogány gyökerei vannak, mely gyökerek a mezőgazdasággal foglalkozó lakosság többisten hitéhez nyúlik vissza: ehhez hasonló szertartásokkal remélték megnyerni a természet isteneinek kegyeit. Ez év márciusában is megszervezte a művelődési központ a CsH utcai Alapiskolával karöltve a Kiszehajtást, de már más helyszínen, a Bódva Panzió előtti téren. A három évtizedes hagyomány ápolását a helyi iskolák és a Matica slovenská szervezete is rendszeresen segíti. Harminc évvel ezelőtt az akkori Miniklub tagjai újították meg e hagyományt egy a klub színeit viselő fekete-sárga bábuval , amely nem hasonlított arra az eredeti szalmabábura, amilyet 50 éven át hordoztak a környező falvakban. Kovács Jana, a klub akkori vezetője visszaemlékezései szerint egy kis csapat körbehordozta a városon a bábut, majd a polgármester, Ivan Sokolovský fánkkal kínálta meg őket a városi hivatalban. Ez a hagyomány nem honosodott meg azonnal – voltak olyan évek, amikor elmaradt a rendezvény, s volt, amikor háromszor is körbejáratták a Kiszebábot. A bársonyos forradalom után, amikor a környéken is kezdett meghonosodni a Kiszehajtás, a szepsi gimnazisták Rudnokon és Poprocson is bemutatták ezt a feléledő hagyományt, akkor még az „öreg“ /dzedo/ bábuja is társult a menethez. A Kiszebáb meggyújtása is hozzátartozik a rituáléhoz, egy ilyen pillanatban csaknem meggyulladt Slavomír Borovský polgármester karja. Három éven át olyan aszály volt Szepsiben, hogy a kiszáradt Bódvában annyi víz sem folyt, ahová bedobhatták volna a bábut. A legemlékezetesebb Kiszehajtás talán az volt, amikor a „TV-s fiúk“ ellopták a Kiszebábut a “kultúrás lányoktól“, amelyből egy tökéletes kandi-kamerás riport született. Ennek a felvételnek nagy sikere lett - díjat is kapott - és nemcsak a Szepsi Napokon és a Szepsi TV-ben, hanem más TV-k műsoraiban is bemutatták. A szokásnak immár újkori jegyei vannak, az eredeti tartalmat megőrizve, de új, modern elemekkel ötvözve ma is virágzik és szerves része lett városunk kulturális-társadalmi életének. Foto: Adrián Juríček