Hlásenia v mestskom rozhlase

Home / Hlásenia v mestskom rozhlase

   

 

maďarsky

 


 

Prerušenie distribúcie elektriny 10.05.2019

 

   

 

slovensky a maďarsky

 


 

Pozvánka na podujatie Tradičné stavanie mája

 

   

 

slovensky

 

   

 

maďarsky

 


 

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Slovenský zväz zdravotne postihnutých