Hlásenia v mestskom rozhlase

Home / Hlásenia v mestskom rozhlase

   

 

slovensky

 

HUlladékpapír gyűjtőakció

 

   

 

maďarsky

 


 

klobásový festival 5.október 2019

 

   

 

slovensky

 

kolbászfesztivál 2019 október 5.

 

   

 

maďarsky

 


 

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-okolie – Africký mor