Hlásenia v mestskom rozhlase

Home / Hlásenia v mestskom rozhlase

   

 

slovensky

 

ideiglenes parkoló lezárása az új utcán

 

   

 

maďarsky

 


 

rozmiestnenie vysokokapacitných kontajnerov

 

   

 

slovensky

 

nagytartalmú konténerek elhelyezése

 

   

 

maďarsky

 


 

zber papiera