Hlásenia v mestskom rozhlase

Home / Hlásenia v mestskom rozhlase


 

východoslovenská distribučná spoločnosť – prerušenie distribúcie elektriny

 

   

 

slovensky

 

kelet-szlovákiai elektromos művek – AZ áramszolgáltatás szünetelése

 

   

 

maďarsky

 


 

1989 aktéri nežnej revolúcie

 

   

 

slovensky

 

1989 rendszerváltók