Hlásenia v mestskom rozhlase

Home / Hlásenia v mestskom rozhlase


Súkromný predajca z rumunska – predaj rozličného tovaru 02.07.2020

Erdélyi magán eladó – vegyesáru eladása 2020.07.02.


Ponuka čistiarne peria v Košiciach 02.07.2020

Kassai tollaspaplan tisztító kínálata 2020.07.02.


VSD – Odpočet elektromerov 01.07.2020

Kellet-szlovákiai Elektromos Művek – Villanyóra leolvasás 2020.07.01


Értesítés- kultúrház melletti brigád Bodollóba 2020.6.10.

Oznam- brigáda pri kultúrnom dome v Budulove 10.6.2020


Meghívás a szepsi nyugdíjas szövetség ülésére 2020.6.10.

Pozvánka na členskú schôdzu Jednoty dôchodcov 10.6.2020