VÝZVA A SÚŤAŽ MOLDAVSKÝCH AMATÉRSKYCH FOTOGRAFOV

VÝZVA A SÚŤAŽ MOLDAVSKÝCH AMATÉRSKYCH FOTOGRAFOV

Výzva pre moldavských amatérskych fotografov

Vážení záujemcovia o fotografovanie, zapojte sa do súťaže a prezentuje svoje najkrajšie fotografie prírodného a kultúrneho dedičstva Moldavy nad Bodvou a okolia ostatným milovníkom a priaznivcom tohto úžasného koníčka.
Mestské kultúrne stredisko organizuje v septembri 2022 výstavu fotografií moldavských amatérskych fotografov. Venujte nám prosím aspoň 2 vytlačené fotografie formátu A3, aby sme ich mohli na výstave predstaviť a to do 31. júla 2022 osobne v kancelárii MsKS, Hlavná 58 Moldava n/B.

Fotografie, ktoré budú vystavené na výstave, vyberie odborná porota.

Požadovaný rozmer a kvalita fotografie
–  rozmer zodpovedajúci veľkosti A3
–  fotografie fotené digitálnym fotoaparátom

Počet fotografií jedného autora
– minimálny počet 2 ks, maximálny počet 10 ks

Popis k fotografiám
– spracuje organizátor výstavy jednotne na základe podkladov autora. Povinný podklad ku každej fotografii je názov snímku, meno autora, prípadne rok zhotovenia.

Termín odovzdania fotografií
do 31. júla 2022 

Miesto odovzdania fotografií
– Kancelária Mestského kultúrneho strediska, Hlavná 58, 045 01  Moldava nad Bodvou, 
tel.: 0905 943 825, e-mail: kultura@moldava.sk

Pri odovzdaní fotografií priloží fotograf ku svojim snímkam kontakt na svoju osobu – celé meno + titul, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne webové stránky.

Autori fotografií budú osobne pozvaní na otvorenie výstavy v septembri 2022.
Snímky budú vrátené autorom fotografií po skončení výstavy, o možnosti vyzdvihnutia snímok bude autor vopred informovaný.

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom https://web.vucke.sk/sk/