KREATÍVNO-ZÁŽITKOVÝ TÁBOR 15.-19.8.2022

KREATÍVNO-ZÁŽITKOVÝ TÁBOR 15.-19.8.2022

V termíne od 15.-19. augusta 2022 organizuje Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou pre deti KREATÍVNO-ZÁŽITKOVÝ prímestský tábor v priestoroch MsKS, Kováčskej vyhne, Mestskej knižnice v Moldave nad Bodvou a okolí.

V cene 5-dňového prímestského tábora 80€ je zahrnuté:

– pitný režim ?, 5x obed ?, 5x olovrant ?,

– materiál k tvorivým dielňam, honorár lektora

– vstupné, poplatky a dozor

? Prihlasovanie mailom na: kultura@moldava.sk

alebo prihláškou: https://docs.google.com/forms/d/16q-arV1W3gcNscRzGXDuCKzOTIBOcs_gCw7g7nstSMg/edit

do 22.7.2022

Vyplnením prihlášky záväzne prihlasujete svoje dieťa na denný tábor.

? Bližšie informácie a spôsob úhrady za tábor budeme záujemcom zasielať mailom.