ROMAFOLK- FOLKLÓR BEZ HRANÍC 27.9.2023

ROMAFOLK- FOLKLÓR BEZ HRANÍC 27.9.2023

27.9.2023 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Moldave n/B uskutočnilo vystúpenie 🎭Divadla Romathan🎭, ktoré v rámci projektu Romafolk- folklór bez hraníc predstavilo starodávne rómske melódie a tance. Projekt Mestského kultúrneho strediska finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. Zámerom projektu bolo priblížiť divákom diela prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení, zvýšiť záujem o folklórny tanec, hudbu a tradičnú kultúru Rómov na Slovensku. Taktiež posilniť národnostné cítenie mladej generácie, ukázať ľudové umenie, kultúrne dedičstvo, a tým objaviť čaro rómskeho folklóru a vzbudiť záujem o tradičné ľudové umenie. Cieľom bolo priblížiť život rómskych predkov a ich pocity z tej doby vyjadrené ľudovým tancom a spevom. Divadlo Romathan je jediným divadlom svojho druhu na Slovensku a zakladá na originalite, ich tanečníci vystupujú v krojoch, ktoré sú ušité podľa pôvodného rómskeho odevu. Svojím autentickým a profesionálnym výstupom plnohodnotne reprezentujú rómsku kultúru, ich spev a tanec.