REMESELNÉ WORKSHOPY 16.-18.8.2023

REMESELNÉ WORKSHOPY 16.-18.8.2023

V rámci úspešného projektu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR s názvom Cesta od tradičných k moderným remeslám sa uskutočnili 16.8.2023 a 18.8.2023 remeselné workshopy, ktoré predstavovali nielen remeslá, ale aj most k bohatému dedičstvu a kultúre maďarskej národnostnej menšiny. Každý workshop – či už sa venoval košikárstvu, sviečkárstvu či dekupáži – bol príležitosťou na priblíženie sa k historickým koreňom a tradíciám, ktoré formujú identitu nášho mesta.

Cieľom bolo nielen zachovať tieto hodnoty, ale aj vzbudiť záujem mladej generácie o ľudové umenie a remeslá. Veríme, že tieto aktivity poskytli mladým ľuďom priestor na objavovanie svojich kreatívnych schopností a vytváranie spojenia s bohatou históriou svojho miesta. Združenie gemerských remeselníkov z Krásnohorskej Dlhej lúky hralo významnú úlohu v prezentácii typických remesiel maďarskej kultúry, pričom ich spolupráca s rôznymi maďarskými spolkami ešte umocnila túto iniciatívu. Týmto spôsobom sa otvárajú dialógy, spájajú sa komunity a posilňujú sa väzby medzi rôznymi kultúrami v našom meste.

Workshopy boli realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.