IFJÚ SZIVEK- KUKUČIE VAJÍČKO 2, 12.10.2023

IFJÚ SZIVEK- KUKUČIE VAJÍČKO 2, 12.10.2023

💃🏻TRADIČNÉ MAĎARSKÉ TANCE OČARILI VYSTÚPENÍM V MOLDAVE💃🏻

Vo veľkej sále MsKS sa 12.10.2023 uskutočnilo jedinečné kultúrne podujatie, ktoré privítalo hostí z partnerských miest. Medzi zúčastnenými hosťami boli pán Jiří Dospíšil, starosta mesta Tišnov s delegáciou z Českej republiky, pán Zsolt Sebestyén, viceprimátor mesta Székelykerestúr s delegáciou z Rumunska a pán Tamás Bratu, viceprimátor mesta Encs s delegáciou z Maďarska a taktiež predstavitelia mesta Moldava nad Bodvou, primátor mesta Slavomír Borovský a viceprimátor Norbert Krušinský. Hlavnou hviezdou tohto podujatia bolo 🎭💃🏻Tanečné divadlo IFJÚ SZIVEK, ktoré predstavuje jednu z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho hnutia na Slovensku. Ich prínos spočíva v prezentácii tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry strednej Európy ako dôležitej spoločenskej hodnoty. Toto tanečné divadlo sa stalo známym nielen na domácej scéne, ale aj v zahraničí prostredníctvom svojich divadelných predstavení. Hlavným bodom večera bolo ich vystúpenie v rámci projektu ,,Návrat k maďarskému tanečnému folklóru,, s názvom “Kukučie vajíčko 2”.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR, čo dokazuje záväzok podporovať multikultúrnu rozmanitosť a zachovávanie kultúrnych tradícií menšín na Slovensku.

Celé vystúpenie a prítomnosť hostí z partnerských miest posilnilo kultúrnu výmenu a spoluprácu🤝medzi týmito mestami a ukázalo, že umenie a kultúra sú silnými mostami, ktoré spájajú rôzne komunity a národnosti. Tento večer v Moldave nám👆pripomenul dôležitosť zachovávania a oslavovania kultúrnej rozmanitosti, ktorá obohacuje naše spoločenstvá.