Mestský cintorín skrýva vzácne hroby

Mestský cintorín skrýva vzácne hroby

Ak zavítate na cintorín v našom meste, nájdete tu hodnotné hroby príslušníkov popredných remeselníckych rodín, duchovných, vojakov, mešťanov či úradníkov. Na miesto piety a spomienok smerovali naše kroky s lokálnym historikom PhDr. Mgr. Petrom Halászom. Vďaka nemu sa podarilo zaznamenať a posúdiť stav hrobov a náhrobných kameňov, ktoré majú historickú hodnotu a zaslúžia si, aby sme ich zachovali pre ďalšie generácie. Po mnohých zosnulých totiž nezostali blízki, či príbuzní, no napriek tomu je našou povinnosťou sa o ich miesto posledného odpočinku postarať. Našou úlohou bude nájsť dôstojné miesto pre tie náhrobné kamene, ktoré už nie sú na svojom pôvodnom mieste. Rozprávanie historika odhalilo množstvo zaujímavostí a niektoré príbehy priam vyrážajú dych. O to viac si uvedomujeme našu úlohu – vážiť si dejiny a historické osobnosti nášho mesta, pretože tí, čo poznajú svoju minulosť, nie sú odsúdení si ju zopakovať.