Mestská knižnica je opäť otvorená

Mestská knižnica je opäť otvorená

Milé čitateľky, milí čitatelia,

v pondelok  11. mája 2020

po dlhšom čase

opäť pre Vás otvárame Mestskú knižnicu v Moldave n/B v obmedzenom režime.

–         Spúšťame výpožičky kníh a registrácie.

–         Služby, ako prístup na počítač, čitáreň momentálne neposkytujeme.

Pre návštevu knižnice platia tie isté podmienky ako inde:

–          Je nutné nosiť rúško tak, aby zakrývalo nos aj ústa.

–         Pri vstupe si treba vydezinfikovať ruky.

–         Počas návštevy knižnice dodržiavať odstup 2 metre

–         Minimalizovať čas strávený v budove, dbať na pokyny zamestnancov knižnice.

Knihy dávame do karantény na 48 hodín.

Nevstupujte do budovy knižnice, ani si nepožičiavajte knihy, pokiaľ máte akékoľvek príznaky nákazlivej choroby. (platí pre akúkoľvek nákazlivú chorobu).

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že postupne, aj pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení, obnovíme riadne štandardné fungovanie knižnice.