Skrášľujeme dvor Kováčskej vyhne

Skrášľujeme dvor Kováčskej vyhne

Aj keď bolo na prvý pohľad vidieť, že nás na dvore Kováčskej vyhne čaká veľký kus práce, nedali sme sa odradiť a s kolegami z MsKS sme sa do nej s chuťou pustili. Riadime sa totiž príslovím ,,aký gazda – taký dvor”. Začali sme okrasnou záhradou, ktorá si už priam žiadala osvieženie. Vďaka úpravám získala nový vzhľad a stala sa oku lahodiacim miestom pre všetkých návštevníkov. 
Veríme, že sa u nás budú všetci dobre cítiť.