Ľudový tanec – klenot maďarského dedičstva – vystúpenie Komorného folklórneho súboru Szőttes  17.9.2022

Ľudový tanec – klenot maďarského dedičstva – vystúpenie Komorného folklórneho súboru Szőttes 17.9.2022

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR v hodnote 1000 €. Zámerom podujatia bolo priblížiť divákom diela prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení, zvýšiť záujem o tanec, hudbu a tradičnú kultúru Maďarov na Slovensku. Taktiež posilniť národnostné cítenie mladej generácie, ukázať ľudové umenie a kultúrne dedičstvo národa. Cieľom bolo priblížiť život našich maďarských predkov a ich pocity z tej doby vyjadrené tancom a spevom v originálnych krojoch. Pripomenúť najmä mladej generácii umelecké bohatstvo nášho ľudu. V záujme zachovania ľudových tradícii maďarskej národnostnej menšiny je snaha o obnovenie tanečných, speváckych a hudobných súborov, a to predstaviť tradičné ľudové dielo Komorného folklórneho súboru Szőttes.