Cesta od tradičných k moderným remeslám – workshopy 2022

Cesta od tradičných k moderným remeslám – workshopy 2022

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. Cieľom projektu bolo prezentovať  v mesiacoch august a september 2022 na dvore Etnografického múzea remeslá typické aj pre mesto Moldava nad Bodvou a umenie 21. storočia vo forme kreatívneho workshopu. Workshopy boli určené nielen pre kreatívne duše, ale aj pre tých záujemcov, ktorí chceli získať nové vedomosti o danom remesle a osvojiť si techniky výroby produktov. Zámerom bolo oboznámiť návštevníkov s tradičnými remeslami, prvkami výroby, prírodným materiálom a technikou výroby. Taktiež ukázať aj typické moldavské vzory a motívy ľudového umenia v našom okolí. Prezentovali sa : košikárstvo, sviečkarstvo, kováčstvo a práca s hlinou. Tvorivosť workshopov sme predstavili aj novým netradičným umením, a to formou dekupáže – servítkovej techniky. Kurzy ponúkli priestor pre tvorivú činnosť a plnohodnotné trávenie voľného času maďarskej národnostnej menšiny v našom meste. Cieľom projektu bolo taktiež oboznámiť účastníkov jednotlivých workshopov o náročnom živote našich predkov a tiež motivovať mládež pre výber zaujímavého povolania.