Vynovené priestory Infocentra

Vynovené priestory Infocentra

Rozsiahla rekonštrukcia priestorov Infocentra na prízemí MsKS prebiehala od februára až do marca. Veľké poďakovanie patrí pánovi primátorovi a celému vedeniu mesta, zamestnancom oddelenia správy budov a kolegom z MsKS za ich spoluprácu. Vďaka nim sa z krásnych priestorov budeme tešiť nielen my, ale aj všetci návštevníci vynoveného Infocentra.