Remeslo má zlaté dno – práca s hlinou

Remeslo má zlaté dno – práca s hlinou

Remeslo má zlaté dno Presvedčili sa o tom aj deti na workshope, ktoré okúsili tvorivú prácu s hlinou.V kováčskej vyhni pod odborným vedením lektorky Olgy Schmiedt modelovali jedinečné dekoratívne predmety. Mestské kultúrne stredisko takýmto spôsobom vyzdvihuje dôležitosť uchovávania tradícií. Remeslo bolo totiž vždy pevnou súčasťou života v našom meste a vďaka workshopu si to uvedomili aj účastníci. Práca s hlinou si vyžaduje určitú zručnosť a prax. Keďže účastníci s hlinou pracovali prvýkrát, počúvali rady keramikárky do bodky. Naučili sa ako sa s hlinou pracuje a aký je postup práce. Pomaly, pod okom odborníka, z hrudy vytvárali dekoratívne predmety, ktorými potešia svojich blízkych. Deti rozvíjali pracovné zručnosti, jemnú motoriku, ale tiež svoju kreativitu a fantáziu. Dojalo nás nadšenie detí a vedomie, ako málo niekedy stačí k radosti. Na podujatí boli vystavené nádherné diela Olgy Schmiedt, ktoré slúžili ako príklad nielen pre deti, ale pre všetkých milovníkov vlastnoručne vyrobených predmetov. Mestské kultúrne stredisko pripravuje aj počas letných mesiacov ďalšie tvorivé workshopy pre verejnosť zamerané na tradičné remeslá.