OŽIVENIE MIZNÚCICH FOLKLÓRNYCH TRADÍCIÍ SENIOROV 7.12.2022

OŽIVENIE MIZNÚCICH FOLKLÓRNYCH TRADÍCIÍ SENIOROV 7.12.2022

FOLKLÓRNE TRADÍCIE, NÁVŠTEVA MIKULÁŠA A OSLAVA JUBILANTOV

Mestské kultúrne stredisko pripravilo našim milým seniorom predvianočné posedenie, kde sa v úvode predstavili žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy a svojimi umeleckými číslami navodili tú pravú slávnostnú atmosféru. Podujatie s názvom Oživenie miznúcich folklórnych tradícií seniorov bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V programe predstavil svoje tance folklórny súbor Ilosvai Selymes Péter z Veľkej Idy a v dokrútke si hostia pozreli choreografie a zvyky jasličkárov z Hrhova. Viac o tradíciách a zvykoch nám porozprával miestny etnológ Michal Kupec. Naše miestne, moldavské súbory Živena a Asszonykórus sú taktiež nositeľmi tradícií a priniesli nám ukážku piesní, ktoré spievali aj ich staré matere v dávnej minulosti. Advent je predzvesťou vianoc tak ako aj krásna vianočná výzdoba spolu s adventným vencom, ktorý tradične skrášľuje aj Hlavné námestie v Moldave spolu s rozsvieteným vianočným stromčekom.

V spolupráci s Denným centrom v Moldave obdaroval Mikuláš všetkých tých, ktorý v roku 2022 dovŕšili životné jubileum. Počas celého podujatia prevládala príjemná sviatočná atmosféra.