EKO DEŇ v MOLDAVE NAD BODVOU 22.4.2022

EKO DEŇ v MOLDAVE NAD BODVOU 22.4.2022

V špeciálny deň s výnimočným dátumom 22.4.2022 sme si v našom meste pripomenuli
? Deň Zeme. Viaceré „zelené“ organizácie, odbor odpadového hospodárstva a environmentálnych činností mesta Moldava a školy ZŠ Severná 21 Moldava n/B, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B, Gymnázium Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou, Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Centrum voľného času CVrČek, Mestský športový klub Moldava nad Bodvou, SOŠ agrotechnická, Moldava nad Bodvou,Multifunkčné centrum pre deti a mládež Moldava nad Bodvou, NATUR-PACK, Poľovníček Občianske združenie, Via Carpatia EGTC, save_nature_civas, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, Curaprox Slovensko sa zapojili do poznávaco- zábavného ?♻️ EKO DŇA, ktorý organizačne zastrešilo Mestské kultúrne stredisko.

V mestskom parku od rána prebiehalo veľké množstvo aktivít pre žiakov materských, základných aj stredných škôl a samozrejme aj pre širokú verejnosť. Z nich sa mohli účastníci dozvedieť napríklad ako správne triediť odpad, z čoho vzniká kompost, ako sa dá zmerať vek stromov, čo sú to ??dažďové záhrady alebo aké užitočné sú dážďovky? pri tvorbe kompostu. Mimo stanovíšť s rozličnými zaujímavými informáciami z oblasti ekológie sa vyhodnotila aj výtvarná súťaž ,,Život vo vode, na lúke a v lese, vyzbieralo sa 800 kusov starých kníh ?, 306 použitých zubných kefiek? a neuveriteľné množstvo 53 kilogramov použitých batérií??.

Na akcii prevládala skvelá atmosféra, účastníci sa živo zaujímali o všetko, čo im organizátori pripravili a tí si naozaj dali záležať. Deň Zeme má každý rok svoje motto, mottom roka 2022 bolo: „Investuj do našej planéty“. V rámci EKO DŇA v Moldave nad Bodvou sme účastníkom ukázali, akým spôsobom vieme našej Zemi poskytnúť to najlepšie, čo jej môžeme dať – prevenciu a ochranu pred jej znečisťovaním.

Foto: Peter Takáč