WORKSHOPY MEDOVNIKÁRSTVO a HRNČIARSTVO 29.11.2023

WORKSHOPY MEDOVNIKÁRSTVO a HRNČIARSTVO 29.11.2023

Mestské kultúrne stredisko zrealizovalo pre záujemcov Tvorivé workshopy v oblasti hrnčiarstva a zdobenia medovníkov, v rámci projektu “TOVARIŠI V ZEKEREŠI”. Zámerom podujatia bolo atraktívnym a interaktívnym spôsobom propagovať bohatú maďarsko-moldavskú remeselnú tradíciu. Účastníci mohli nielen sledovať ukážky remesiel, ale aj sami sa zapojiť do jednoduchej výroby. Cieľom bolo prebudiť záujem najmä u mladej generácie nielen o remeselné techniky a ručnú výrobu, ale aj o hlbšie spoznávanie konkrétnych remesiel, ktoré sa stáročia prenášali v tomto meste. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, čo podčiarkuje hodnotu a rozmanitosť kultúrnych tradícií v danom regióne.