Tradičný dvor remesiel sa neuskutoční

Tradičný dvor remesiel sa neuskutoční

Z dôvodu sprísnenia opatrení pri organizácii hromadných podujatí od 1. októbra 2020 sa Tradičný dvor remesiel neuskutoční.
O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím MsKS