Termín odovzdania prác – SUVENÍRY s MODROTLAČOU sa posúva na 17.6.2021

Termín odovzdania prác – SUVENÍRY s MODROTLAČOU sa posúva na 17.6.2021

Projekt Modrotlač džínsovina monarchie, ktorým odhaľujeme tajomstvá výroby modrotlače v dielni majstrov Finkeiovcov v Moldave a zdobnosť tkáčskeho remesla v partnerskom meste Encs naberá na obrátkach. Uskutočnili sa odborné etnografické a genealogické výskumy modrotlače aj tkáčstva v Above, v príprave sú popularizačné brožúry o týchto remeslách a u nás v Moldave sa finišuje s prípravou výstavy, ktorá by mala byť sprístupnená koncom júna.

Súčasne s tým sa administratívne schvaľujú zmeny v aktivitách a rozpočte, ktoré si vyžiadala
pandemická situácia znemožňujúca realizovať niektoré aktivity kvôli uzatvoreniu hraníc a zákazu
hromadných kultúrnych podujatí. Z uvedeného dôvodu sa konala aj pracovná porada, na ktorej sa organizátori rozhodli vyhovieť žiadosti viacerých škôl, ktoré ťažko zvládajú nápor povinností po nástupe žiakov do škôl a presunúť uzávierku súťaže SUVENÍRY s MODROTLAČOU na 17.6.2021.
Týmto dávame do pozornosti súťažiacim a vyzývame aj ostatných záujemcov, že na zhotovenie
svojich návrhov majú ešte 2 týždne a budeme radi, ak sa do súťaže zapoja v čo najväčšom počte .
Čakajú na nich zaujímavé a užitočné ceny- príslušenstvo k mobilom, tabletom a rôzne kreatívne
potreby.

Oceňuje sa najmä nápad a použitie prvku modrotlače v súťažnom návrhu. Technika akou bude
zhotovený návrh – či už kresba, počítačová grafika, fotografia či koláž – nie je rozhodujúca.
Zároveň sa spustila výzva na získanie predmetov – pečiatok, odevov, látok alebo dokumentov
týkajúcich sa modrotlače. Cieľom je zdokumentovať toto remeslo v našom meste a okolí v čo
najširšom rozsahu a predmety budú súčasťou expozície múzea.


Bližšie informácie: