Súťaž vo varení kotlíkových jedál

Súťaž vo varení kotlíkových jedál

Koniec prázdnin v Moldave bol poznačený snahou osvedčenej trojice organizátorov – MsKS, MŠK a prevádzkovateľa športového areálu BK Lineas spestriť Moldavčanom voľné a dovolenkové chvíle podujatiami, ktoré sa v súčasných podmienkach zrealizovať dajú. V sobotu 15. augusta 2020 sa uskutočnila v tomto areáli Súťaž vo varení kotlíkových jedál s príjemným kultúrnym programom a množstvom atrakcií pre detí i dospelých. Areál sa začal zapĺňať už pred 11. hodinou a do populárnej súťaže sa zapojilo 7 družstiev. Varilo sa všeličo, čo sa v kotlíku variť dá: od klasického guláša cez divinové jedlá až po perkelt. Degustátorov bolo neúrekom, hoci všetkým 700 návštevníkom sa zo všetkého neušlo. Ale výborným ochucovadlom bola aj country kapela Kentucky Jack, ktorá spestrila toto popoludnie nestarnúcimi melódiami. Deti sa potešili ako zvyčajne skákaciemu hradu, jazde na koni, ale pozorne počúvali aj lesných pedagógov, ktorí im pripravili rôzne vzdelávacie hry. Mládež zase zaujali ukážky zápasenia, streľba z luku, či zo vzduchovky. Spestrením bola aj osveta rybárskeho zväzu pre deti s cieľom lepšie im priblížiť túto populárnu záľubu a šport. Víťazom súťaže vo varení sa stalo družstvo OZ Poľovníček, ktorého jedlo ohodnotila odborná 3 členná porota ako najlepšie. Predsedníčkou poroty bola prednostka Mestského úradu Klára Vranaiová a ďalšími členmi Jozef Hegedüs a Imrich Csizmár. 

Foto: QOQ Media