Nové opatrenia COVID-19

Nové opatrenia COVID-19

Na základe opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR Mestské kultúrne stredisko v Moldave informuje o zmenách vo svojej činnosti platných od 13.10.2020.

 1. Hromadné podujatia a záujmová činnosť, ktoré sú realizované v KD Moldava a KD Budulov sú pozastavené do odvolania.
 2. 2. Činnosť Mestskej knižnice v Moldave pokračuje za sprísnených podmienok a pri dodržaní všetkých hygienických nariadení. 
  Kontakt: 0917 915 210, 055 460 2023
  email: kniznica@moldava.sk
 3. Administratíva MsKS a Infocentrum bude pracovať za dodržania prísnych hygienických podmienok. Preferujte prosím telefonickú či mailovú komunikáciu.
  Kancelária MsKS: 0905 943 825, 055 460 21 73
  email: kultura@moldava.sk
  Infocentrum: 0905 278 215, 055 4899 421
  email: info@moldava.sk

NA ZÁVER VÁS PROSÍME

Dodržujte pravidlo R – O – R /rúško-odstup-ruky/ a nezabudnite na rúško aj v exteriéri.

Dúfame, že sa čoskoro uvidíme opäť na kultúrnych podujatiach.

Váš tím MsKS