Lepšia orientácia – viac služieb pre turistov

Lepšia orientácia – viac služieb pre turistov

Z ďalšieho úspešného projektu zameraného na rozvoj cestovného ruchu sa v meste osadí osem informačných tabúľ. Štyri z nich budú umiestnené na frekventovaných bodoch v meste, kadiaľ sa prirodzene pohybujú návštevníci – pri termináli, pri OC Tesco, v centre mesta na Hlavnom námestí a v Budulove pri kultúrnom dome a bude na nich mapa mesta aj blízkeho okolia s vyznačením budov, organizácii a iných bodov záujmu návštevníkov. Tri náučné tabule prinesú bližšie informácie o turistických lokalitách Moldavská jaskyňa, Skalná brána a Kaplnka sv. Rócha. Ďalšia mapa s vyznačením turistických chodníkov a cyklotrás v širšom okolí mesta od Košíc až po Rožňavu poslúži najmä tým, ktorí holdujú pešej a cykloturistike a bude umiestnená v športovom areáli Pod Kopcom kadiaľ prechádza väčšina turistických trás do okolia. Z projektu sa pre turistov vydá aj tlačená rozkladacia mapa s vyznačením turistických chodníkov a cyklotrás širšom okolí a bude k dispozícii v Infocentre a v športovom areáli Pod Kopcom. Tabule a mapy budú poskytovať informácie v štyroch jazykových mutáciách: slovenčina, angličtina, nemčina a maďarčina.

Súčasťou projektu je aj vytvorenie pracovného miesta – turistického sprievodcu, ktorý bude k dispozícii návštevníkom v Infocentre.

Projekt získal podporu 29 477,30 € z regionálneho príspevku  Podpory najmenej rozvinutých regiónov z Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a mesto ho bude spolufinancovať vo výške 3 275,26 €. Doba realizácie projektu je do konca decembra 2022 a udržateľnosť projektu je 2 roky.

Text: Jana Kovácsová
Web: https://www.moldava.sk/samosprava-1/aktuality/lepsia-orientacia-viac-sluzieb-pre-turistov-469sk.html