Tábory sú naplnené !                  KREATÍVNO-ZÁŽITKOVÝ TÁBOR 8.-12.7.2024 a 5.-9.8.2024

Tábory sú naplnené ! KREATÍVNO-ZÁŽITKOVÝ TÁBOR 8.-12.7.2024 a 5.-9.8.2024

V termíne od 8.-12. júla 2024 a 5.-9. augusta 2024 organizuje Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou pre deti KREATÍVNO-ZÁŽITKOVÝ prímestský tábor v priestoroch MsKS, v Moldave nad Bodvou a okolí.

V cene 5-dňového prímestského tábora 105€ je zahrnuté:

– pitný režim ?, 5x obed ?, 5x olovrant ?,

– materiál k tvorivým dielňam, honorár lektora

– vstupné, poplatky a dozor

Vyplnením prihlášky záväzne prihlasujete svoje dieťa na denný tábor.

Bližšie informácie a spôsob úhrady za tábor budeme záujemcom zasielať mailom.