Zásady ochrany osobných údajov

Home / Zásady ochrany osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zhrňuje zásady a postupy pre správu údajov www.kulturamoldava.sk.
Návštevník / užívateľ odoslaním osobných údajov vyhlási, že sú pravdivé.

1. Správa údajov

Správca údajov je Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou
Adresa/korešpondenčná adresa:
Hlavná č. 58
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 135805, DIČ: 2020496918
Kontakt: https://www.kulturamoldava.sk/kontakt

2. Spravované údaje a zúčastnené strany

Počas vašej návštevy tejto stránky dostanete anonymne ID relácie návštevníka, s ktorým Google Analytics zaznamená začiatok a koniec návštevy, ako aj navštívené stránky bez ohľadu na vaše osobné údaje. Z tohto dôvodu budú všetci noví návštevníci informovaní pri návšteve prvej stránky.

Na webovej stránke sa môže návštevník dobrovoľne prihlásiť na odber noviniek MsKS a zároveň súhlasí so spracovaním nasledovných osobných údajov:

  1. E-mailová adresa.

Správca údajov nezodpovedá za nepresnosť alebo nedostupnosť údajov poskytnutým používateľom.

3. Účel správy údajov

Cieľ správy osobných údajov:

  1. kontaktovanie používateľa;
  2. identifikácia používateľa, rozlíšenie od ostatných používateľov;
  3. posielať informácie o kultúrno-spoločenskom dianí pre odberateľov E-mailových noviniek.

Používateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek MsKS stlačením tlačidla “Odhlásiť” v E-mailu bez ohľadu na čas.

ID anonymných relácií a súbory cookie používané službou Google Analytics sa používajú na štatistické účely. Používateľ dobrovoľne súhlasí s tým, že pri registrácii budú údaje uvedené v bode 2 používať správca údajov v súlade s ustanoveniami pravidiel ochrany osobných údajov. Spracovateľ údajov spravuje informácie poskytnuté ako dôverné.

4. Trvanie spracúvania údajov

Súbory cookie vytvorené službou Google Analytics trvajú 30 dní a identifikačné čísla relácií (session ID) sa pri výstupe zo stránky automaticky odstránia.

5. Kruh dátových spracovateľov

Údaje používateľov môžu získať prístup iba pracovníci pre správu údajov a nemôžu byť sprístupnené tretím stranám. Správca údajov odovzdáva údaje žiadateľa dožadujúcemu orgánu zo zákona len vtedy, ak príslušný orgán má príslušný právny základ.

6. Právny základ pre ochranu osobných údajov a práva používateľa

Súhlas v zmysle článku 6 ods. 1, písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7. Webovú stránku prevádzkuje

Websupport, s.r.o.
Adresa: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava,
IČO: 36421928, DIČ: 2021869234, IČ DPH: SK2021869234
Údaje sú zálohované kvôli zabezpečeniu dát.
Údaje fyzicky sa nachádzajú na adrese:
Bratislava časť Devínska Nová Ves

8. Opravné prostriedky a platné právne predpisy

Ak sa používateľ domnieva, že Mestské Kultúrne Stredisko Moldava nad Bodvou nezaobchádza s osobnými údajmi uvedenými v tomto dokumente alebo v súlade s platnými právnymi predpismi, môže uplatniť svoje práva na komisára pre ochranu údajov alebo na občianskoprávny súd alebo môže kontaktovať Úrad na Ochranu Osobných Údajov Slovenskej Republiky.

Pokiaľ ide o povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, prečítajte si nasledujúci zákon:
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

9. Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov.