Múzeum vín Máté Laczkó Szepsiho

Home / Múzeum vín Máté Laczkó Szepsiho

Krátka história Múzea vín Máté Laczkó Szepsiho Múzeum vín Máté Laczkó Szepsiho vzniklo z pivničných priestorov nachádzajúcich sa pod budovou MsKS. Samotná budova bola postavená koncom 19. storočia. Pivničné priestory nachádzajúce sa pod ňou sú oveľa staršieho dáta a nevedno koľkokrát a za akým účelom boli prestavané.

Máté Laczkó Szepsi sa narodil v roku 1576 v Moldave nad Bodvou a zomrel 20. januára 1633 v obci Erdőbénye. Je spomínaný ako kazateľ v Erdőbénye a dvorný duchovný pastier rodiny Lórantffy. Koncom dvadsiatych rokov 17. storočia vyrobil z muštu svojej vinice na svahu „Orémusz“ prvé asú. Toto víno daroval v roku 1631 Zsuzsanne Lóranffyovej ako veľkonočné víno. Bol významným historikom a kronikárom svojej doby a aj literárne bol významnou osobnosťou.

V tomto kontexte musíme spomenúť aj Historickú vínnu cestu, ktorej počiatky siahajú do 12. – 13. storočia. Vínna cesta viedla cez Košice a Moldavu až do Poľska. V tejto súvislosti sa Moldava zmenila na obchodný uzol. Vtedajší obchodníci tadiaľto nie len prechádzali, ale svoj tovar a vína tu aj skladovali v postupne vybudovaných dvoj – trojpodlažných pivniciach, ktoré sa do súčasnosti uchovali pod domami na Hlavnej ulici.

Ľudovoumelecké rezbárske práce v múzeu zhotovil István Ulmann a kováčske práce Ottó László. Zaujímavé sú v priestoroch múzea štyri otvory hruškovitého tvaru. Kedysi slúžili ako sýpky. Charakter a atmosféru stredovekej pivnice dopĺňajú tehlové klenby, steny z tufy a použitie iných materiálov, z ktorých vytušíme, že pivnica bola viackrát prestavaná.

Múzeum vín Máté Laczkó Szepsiho je verejnosti prístupné v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod.
Na základe predošlej dohody je prehliadka možná aj v iných termínoch.
Kontakt: +421905 278 215