Kováčska vyhňa

Home / Kováčska vyhňa

Etnografické múzeum s kováčskou vyhňou – Kováčska vyhňa je národnou kultúrnou pamiatkou s vysunutou expozíciou náradia a náčinia z  Technického múzea v Košiciach.
Stála expozícia z dejín mesta, remesiel a poľnohospodárskeho náradia.

Sídlo: Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt:  +421905 278 215
Zodpovedný:Remák Béla-správca múzea
Otváracie hodiny: na požiadanie sprievodca s výkladom na základe telefonického dohovoru