Kováčska vyhňa

Home / Kováčska vyhňa

Etnografické múzeum s kováčskou vyhňou – Kováčska vyhňa je národnou kultúrnou pamiatkou s vysunutou expozíciou náradia a náčinia z  Technického múzea v Košiciach.
Stála expozícia z dejín mesta, remesiel a poľnohospodárskeho náradia.

Sídlo:Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt:+421 55 460 21 73
Zodpovedný:Remák Béla-správca múzea
Otváracie hodiny:na požiadanie sprievodca s výkladom  na základe telefonického dohovoru