VZÁCNY OKAMIH PRE MOLDAVU – POKRSTILI SME KNIHU S HISTORICKÝMI POHĽADNICAMI MESTA  25.10.2023

VZÁCNY OKAMIH PRE MOLDAVU – POKRSTILI SME KNIHU S HISTORICKÝMI POHĽADNICAMI MESTA 25.10.2023

V stredu 25.10.2023 sme boli svedkami výnimočnej historickej príležitosti, krstu vzácnej publikácie, ktorá obsahuje genius loci nášho mesta. Kúsky z dejín, vďaka ktorým dnes Moldava vyzerá tak, ako ju denne vidíme, cítime. A vidieť ju môžeme aj na záberoch zozbieraných v knihe Moldava nad Bodvou na starých pohľadniciach – Premeny mesta do prvej polovice 20. storočia.

Poprechádzajte sa v mysli Hlavnou ulicou v prvej polovici 20. storočia, keď sa namiesto košatých líp radili popri ceste mladé stromčeky, pozrite sa, čo predávali na trhu na námestí, ako sa zmenili fasády historických budov 🏫 a čím všetkým si prešla veža ⛪️ rímskokatolíckeho kostola v priebehu rokov.

Kniha📖je spoločnou tvorbou Dalibora Danka, študenta histórie na Univerzite Komenského v Bratislave, mimochodom absolventa Gymnázia Štefana Moysesa a Andrei Lebockej, vedúcej Infocentra v Moldave nad Bodvou. Pohľadnicami prispeli aj zberatelia a ruku k dielu priložili mnohí ďalší pomocníci. Držať ju prvýkrát v ruke bol neopísateľný pocit plný spomienok na príbeh vzniku tejto publikácie od bádania v archívoch až po tlač.

Samotný akt krstu bol veľmi dojímavý. Krstilo sa ako inak, symbolom z erbu mesta,🌾zrnkami pšenice. Krstnými rodičmi knihy sú učiteľ dejepisu a slovenského jazyka z Gymnázia Štefana Moysesa, Adrián Eštok a Andrea Lebocká. Padli aj slzy šťastia, ktoré sú dôkazom dobrého pocitu z driny posledných dvoch rokov, a tá stála naozaj za to. Kniha vyšla vďaka 👌finančnej podpore Košického samosprávneho kraja v dvoch jazykových mutáciách. Okrem slovenčiny si ju môžete prečítať aj v maďarskom jazyku.

Cieľom projektu Pohľadnice bolo inovatívne popularizovať doteraz nepublikované poznatky o
budovách zo starých pohľadníc v Moldave n/B – bývalého sídla okresného mesta, zmapovať aktívne a neaktívne komunity a prispieť k posilneniu identity rodených Moldavčanov, ale aj vybudovať ju u
prisťahovalcov. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja https://web.vucke.sk/sk v sume 2700 €.

Ďakujeme🫶veľmi pekne všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe knihy. Veríme, že sa dostane do rúk🤲 mnohým čitateľom a želáme, nech im prinesie poznanie minulosti nášho mesta. Nech jej myšlienky odovzávajú ďalším generáciám v budúcnosti.

📸Foto: Peter Takáč