Spomienková slávnosť z príležitosti SNP

Emlékünnepély a SZNF alkalmából

2020. augusztus 31-én a Szlovák Nemzeti Felkelés kitörésének 76. évfordulójára emlékeztünk. Ezen alkalomból az Inkubátorházban kiállítással egybekötött emlékünnepélyre került sor. Borovský Slavomír, a város polgármestere és Szilágyi Adriana, a Szepsi Városi Művelődési Központ igazgatónője tisztelettel adóztak a SZNF hősei előtt. A Živena asszonykórus énekével tarkította az eseményt. A SZNF évfordulójának napján tisztelettel és hálával emlékeztek mindannyian a hősi harcosokra, katonákra és partizánokra, ugyanis ez a nap nagy emberáldozatok sokaságával áll kapcsolatban, melyeknek vérét az igazságosság és a szabadság nevében ontották ki.