OPÄŤ O NIEČO KRAJŠÍ KULTÚRNY DOM V BUDULOVE

OPÄŤ O NIEČO KRAJŠÍ KULTÚRNY DOM V BUDULOVE

V decembri 2022 prebehla renovácia priestoru kuchyne a výmena radiátorov v kultúrnom dome v Budulove za podpory vedenia mesta a mestského zastupiteľstva. V rámci rekonštrukcie priestoru kuchyne sa uskutočnila výmena elektroinštalácie, nové stierky a maľba, položenie dlažby, nové stropné LED svietidlá, osadenie nových dverí a pribudla kuchynská linka s elektrospotrebičmi. Vo veľkej sále sa vymenilo celkovo 11 radiátorov a taktiež sa osadil nový radiátor pri vchodových dverách do budovy.

Je pre nás potešením, že aj v mestskej časti Budulov môžeme pracovať na premene kultúrneho domu na reprezentatívnu budovu s peknými, modernými priestormi, ktoré budú slúžiť pre nás všetkých.

Ďakujeme