Galéria 2017

Home / Galéria 2017

2022.2021. 2020. | 2019 | 2018. | 2017. | 2016. | 2015.

Na počesť Dňa Zeme Mestské kultúrne stredisko vyhlásilo súťaž v kreslení pre vzdelávacie inštitúcie nášho mesta. Z príležitosti Dňa Zeme organizujú na celom svete také programy, ktorými chcú upriamiť pozornosť na dôležitosť ochrany prírody. Samozrejme aj naše mesto sa na túto udalosť pripravilo viacerými zaujímavými programami. Jedným z nich bola súťaž v kreslení s názvom Život na lúke, v lese a vo vode. Do súťaže bolo zaslaných celkovo 139 prác.