Galéria 2017

Home / Galéria 2017

2022.2021. 2020. | 2019 | 2018. | 2017. | 2016. | 2015.

Vynášanie Moreny patrí na Slovensku k dôležitým tradíciám, spájaným s oslavami konca zimy a príchodu jari. Pálenie slamenej bábky znázorňujúcej staroslovanskú bohyňu zimy vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Aj v Moldave sme sa 21. marca, oficiálne rozlúčili so zimou vhodením Moreny do rieky Bodva. Program na Hlavnom námestí otvorila riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová. Piesňami a tancom privolávali hrejivé lúče slnka žiaci Základnej školy na Severnej ulici. 21. marec vôbec nepripomínal typickú jar. Prevládalo chladné počasie. Aby sa príroda čím skôr prebudila, v sprievode žiakov z materských a základných škôl a širokej verejnosti odniesli žiačky Strednej odbornej školy Morenu k Bodve, kde ju zapálili. Do rieky Bodva ju vhodil primátor mesta Slavomír Borovský. Ostáva veriť, že keď Morena odplávala riekou Bodva, jej vláda sa definitívne skončila.