Galéria 2017

Home / Galéria 2017

2022.2021. 2020. | 2019 | 2018. | 2017. | 2016. | 2015.

Mestské kultúrne stredisko zorganizovalo v spolupráci s Centrom voľného času Cvrček 14. júna 2017 zábavno-poznávaciu hru v uliciach nášho mesta pre žiakov základných škôl a gymnázia. Organizátori pre nich pripravili 9 stanovíšť so zaujímavými úlohami, pomocou ktorých získavali viac informácií o historických pamiatkach Moldavy. Stanovište sa nachádzalo napríklad pri pamätníku Szepsi Csombor Mártona, kde žiaci dostali za úlohu vyznačiť v slepej mape krajiny, ktoré tento cestovateľ navštívil. Družstvá ďalej postupovali do Múzea vín Máté Lacszkó Szepsiho. Sprievodkyňa im porozprávala o príbehu tokajského aszú a deti neskôr dostali za úlohu pomocou slamky prečerpať vodu z jedného pohára do iného, aby si zapamätali, akým spôsobom sa pomocou skleneného hevera alebo pipety dávkuje víno zo suda do fľiaš. Zaujímavé úlohy dostali žiaci aj pri Kováčskej vyhni, pri mestskom opevnení, pri katolíckom kostole, kde hľadali symbol z erbu mesta Moldava. Zastavili sa tiež pri Sojkovej bráne a pri soche Szepsi Laczkó Máthého. Vznikali tam pestré etikety na fľaše vína. Zaujímavé úlohy riešili deti pri židovskej synagóge aj pri moldavskej jaskyni. Víťazmi podujatia sa stali všetci, ktorí prišli zaujímavo stráviť zopár hodín a dozvedieť sa o svojom meste niečo viac.