Galéria 2017

Home / Galéria 2017

2022.2021. 2020. | 2019 | 2018. | 2017. | 2016. | 2015.

Významným symbolom adventného obdobia je veniec so 4 sviecami. Prvú zo 4 sviečok sme zapálili v nedeľu, 3. decembra 2017. Mestské kultúrne stredisko aj tento rok zorganizovalo spoločné zapálenie prvej adventnej sviečky. Tradičný adventný veniec skrášľuje Hlavné námestie nášho mesta, kde sa v nedeľu popoludní zišlo mnoho ľudí aby spoločne zapálili prvú sviečku. Dekan rímskokatolíckej farnosti bartolomej Gábor a duchovný reformovanej kresťanskej cirkvi Árpád Molnár vo svojich kázňach vyzdvihli duchovnú podstavu adventného obdobia. Primátor mesta Slavomír Borovský spolu s manželkou zapálili prvú sviecu na adventnom venci. Prvýkrát sa rozsvietil aj vianočný stromček, ktorý rozžiaril celé námestie nášho mesta. Program spestrili deti z Cirkevnej spojenej školy Sáry Salkaházi, ženský spevácky zbor Asszonykórus a ženská spevácka skupina Živena.