Galéria 2017

Home / Galéria 2017

2022.2021. 2020. | 2019 | 2018. | 2017. | 2016. | 2015.

V parku pred Gymnáziom Štefana Moysesa 29. augusta 2017 slávnostne odhalili pamätné tabule venované pamiatke padlých vojakov 4. ukrajinského frontu, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny v roku 1945 a Štefanovi Moysesovi. Podujatie pripravilo mesto Moldava nad Bodvou, miestna organizácia Matice slovenskej a Mestské kultúrne stredisko. Tabuľa venovaná pamiatke padlých vojakov bola kedysi umiestnená na budove mestskej radnice. Keďže sa rekonštruovala, tabuľa sa odstránila a nemala dôstojné miesto. Primátor mesta Slavomír Borovský a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska položili k pamiatke veniec. Tento rok sa revitalizoval park na Školskej ulici. Hostia sa cez nový park presunuli k buste s pamätnou tabuľou Štefana Moysesa. Pamiatka venovaná Štefanovi Moysesovi bola na bývalom dome Matice slovenskej. Keďže budovu odkúpil nový majiteľ, tak bola odstránená. Počas revitalizácie parku sa mesto rozhodlo, že tam bustu osadí. Slávnostný prejav na podujatí predniesol predseda miestneho odboru Matice slovenskej František Greguš, ktorý zdôraznil význam pestovania slovenskej kultúry v meste a vyjadril spokojnosť, že busta Štefana Moysesa je umiestnená na dôstojnom mieste.