Galéria 2017

Home / Galéria 2017

2022.2021. 2020. | 2019 | 2018. | 2017. | 2016. | 2015.

Aj v tomto roku mesto Moldava a Mestské kultúrne stredisko ocenili žiakov a študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci či v súťažiach, ktoré ich zviditeľnili nielen na svojej alma mater, ale ju reprezentovali aj v zahraničí. Slávnostné oceňovanie žiakov a študentov moldavských škôl sa uskutočnilo vo štvrtok 8. júna 2017 vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. Úvod programu spestrilo vystúpenie žiaka Základnej umeleckej školy Adama Lukácsa – taktiež oceneného mestom Moldava. V úvode sa prítomným prihovoril primátor mesta Slavomír Borovský. Vyslovil poďakovanie za úspešnú reprezentáciu mesta na rôznych súťažiach a podujatiach v celoslovenskom aj v medzinárodnom meradle. Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová žiakov a študentov povzbudila, aby verili vo vlastné schopnosti a talent. Pri príležitosti slávnostného oceňovania žiakov a študentov dostalo ocenenia 27 jednotlivcov a 4 kolektívy s 39-timi žiakmi zo všetkých škôl na území mesta Moldava. Ocenenia získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy v medzinárodných predmetových olympiádach, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity ako aj za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu. V mene študentov sa vedeniu mesta a Mestskému kultúrnemu stredisku poďakovala študentka Gymnázia Štefana Moysesa Michaela Hudáková, ktorá je členkou oceneného zoskupenia FeminiTRI. Ocenení jednotlivci aj kolektívy dosahujú výborné výsledky a robia dobré meno nielen sebe a svojej škole, ale aj nášmu mestu