Hagyományos májusfaállítás 2018.4.27

Szepsi főterén már áll a hagyományos májusfa, melyet ezéven is a szakközépiskolás fiúk állítottak fel!

Régen a fiúk szerelmük jeléül állítottak májusfát a lányoknak, manapság viszont a város egyetlen, közös májusfával követi e szép hagyományt, amelyet most is az iskolások ünnepi műsora kísért. Felléptek a CsH utcai Alapiskola és a Boldog Salkaházy Sára Iskolaközpont tanulói.

A Városi Művelődési Központ munkatársai, mint fő szervezők a Szakközépiskola diákjainak közreműködésével e szép hagyomány megtartására törekednek.

A fiúk a kultúrprogram végeztével felállították a színes szalagokkal díszített fát, mint a város női iránti tisztelet és mint az év legszebb hónapjának jelképeként.